Обучения

Ние от Старсалхеми – Ивайло и Румяна, разработихме за всички любители на
Астрологията обучения, в които да предадем своите познания за езика на Звездите.
Навлизайки в Ерата на Водолея осъзнаваме важността на Астрологията като наука за
себепознание. Все повече хора обръщат внимание на енергията, идваща от Алхимията
на Звездите и осъзнават, че не са нужни психолози, гурута, ментори за разбирането на
себе си от себе си.

Нашата цел с това обучение е да ви дадем базисни инструменти,
чрез които независимо да изследвате своя път чрез Астрологичната карта, да
добивате осъзнатост за намеренията на вашата Душа
, влязла в тази инкарнация, и възможността да разбирате, приемате, и ползвате съзидателно естеството на планетарните влияния, на които сте подложени, и които сте избрали да изследвате по време на своя житейски път.


Затова ви предлагаме няколко онлайн обучения, които смятаме, че дават едно добро начало за
навлизане и усвояване на Астрологията, по по-актуален и съвременен начин.Ивайло Добрев
Занимавам се с Астрология, като интересите ми са насочени по-специално към нейната
психологическа и холистична част, както и към Mедицинската, Kармичната, и
Eзотерична такава. Астрологията е Език. Добрият превод от езика на Звездите
(макрокосмоса), на човешки език(микрокосмоса), спомага за осъзнаването чрез
конкретни напътствия, както и дава конкретни указания за Божията Воля, чиито изрази
сме, и чиито принципи сме призовани да въплътим чрез преживяване на ситуации, в
които да упражним нашата Лична Воля.

Румяна Величкова
Астрологията е моята Любов. Не стана ясно дали аз я избрах или тя мен, но със
сигурност умеем да си говорим на високочестотен език. Наричам се интуитивен
астролог, със стелиум във водолей, трудно следвам класическия прочит на
взаимодействието на планетите. Предпочитам всеки човек, душа да говори и споделя.
Аз само му припомням собствената сила за справяне със задачите, които си е поставил.


Обучения – 2020


Обучения – 2021

октомври 6, 2020