Годишна прогноза

100.00 лв.

Годишната прогноза съдържа насоки относно моментното влияние на планетарните конфигурации върху Рождена Карта и импулсите, които това влияние изпраща към Индивида . Тя е като часовник, който показва кога за какво е време през годината. „Какво се задава” във всяка една житейска сфера – партньорства, дом, професионална изява, близко обкръжение, дълги и кратки пътувания, лични финанси, здраве и т.н.