Зареждаща медитация

Медитация на Старсалхеми с тибетски и кристални купи за изчистване и хармонизиране на енергийните тела и синхронизирането им с Планетата ни.

ноември 1, 2021