Алхимия на Любовта

Алхимия

Любовта прилича на студенина, но не е студенина. Истинската любов прилича на липса на внимание, но тя е внимание, което разтопява всякакви липси. Любовта не знае, че е любов, и когато единият започне да иска да знае, Любовта …

Алхимия на Любовта

Връзките и Любовта

Връзките са трудни. Любовта е лесна. Ние много често влизаме във връзки, но не влизаме в Любовта. Защо. Защото сме видели това в семействата си. Моделът е такъв. Той е постоянна битка и борба, надлъгване, компромиси, дето все…

Алхимия на Любовта

Любовта е крехко цвете

Положителният обмен във връзката се състои в това участниците в нея да оставят потока на любовта да тече през тях свободно и непринудено. Вярно е, че потокът има нужда от почистване, и тук е мястото на осъзнатите действия да …

Алхимия на Любовта

Символ на Единството

Мъжът като проява на Духа никога не се разделя в своята същина. Той е символ на Единството. Кога се разделя един Мъж или кога се разделя Духа? Когато реши, че иска да прояви себе си, да опознае непознати досега части от себе …