Алхимия на Любовта

Любовта е крехко цвете

Положителният обмен във връзката се състои в това участниците в нея да оставят потока на любовта да тече през тях свободно и непринудено. Вярно е, че потокът има нужда от почистване, и тук е мястото на осъзнатите действия да …

Алхимия на Любовта

Символ на Единството

Мъжът като проява на Духа никога не се разделя в своята същина. Той е символ на Единството. Кога се разделя един Мъж или кога се разделя Духа? Когато реши, че иска да прояви себе си, да опознае непознати досе…