За нас

Създадохме това пространство за астрология  и себепознание, за да участваме в потока на любовта, който се излива и ще се излива тепърва през епохата на Водолея. Искаме да споделим с вас своите търсения, знания, умения, опит и душевни вибрации.


Занимавам се с Астрология, като интересите ми са насочени по-специално към нейната психологическа и холистична част, както и към Mедицинската, Kармичната, и Eзотерична такава.
Астрологията е Език. 
Добрият превод от езика на Звездите (макрокосмоса), на човешки език(микрокосмоса), спомага за осъзнаването чрез конкретни напътствия, както и дава конкретни указания за Божията Воля, чиито изрази сме, и чиито принципи сме призовани да въплътим чрез преживяване на ситуации, в които да упражним нашата Лична Воля.

Ивайло Добрев 


 

Астрологията е моята Любов. Не стана ясно дали аз я избрах или тя мен, но със сигурност умеем да си говорим на високочестотен език. Наричам се интуитивен астролог, със стелиум във водолей, трудно следвам класическия прочит на взаимодействието на планетите. Предпочитам всеки човек, душа да говори и споделя. Аз само му припомням собствената сила за справяне със задачите, които си е поставил.

Румяна Величкова

август 4, 2020