За нас

Създадохме това пространство за астрология  и себепознание, за да участваме в потока на любовта, който се излива и ще се излива тепърва през епохата на Водолея. Искаме да споделим с вас своите търсения, знания, умения, опит и душевни вибрации.


Занимавам се с Астрология, като интересите ми са насочени по-специално към нейната психологическа и холистична част, както и към Mедицинската, Kармичната, и Eзотерична такава. Астрологията е Език. 
Добрият превод от езика на Звездите (макрокосмоса), на човешки език(микрокосмоса), спомага за осъзнаването чрез конкретни напътствия, както и дава конкретни указания за Божията Воля, чиито изрази сме, и чиито принципи сме призовани да въплътим чрез преживяване на ситуации, в които да упражним нашата Лична Воля.

Ако имате интерес за астрологични обучения, натиснете тук.

Ивайло Добрев 


 

Астрологията е една от моите Любови. Психологията и всичко зад нея също. Комбинацията от двете ми дава възможност да достигам до същината на пребиваването ни тук. В работата си предпочитам всеки човек, душа да говори и споделя.
Аз само му припомням собствената сила за справяне със задачите, които си е поставил. Пътищата са безброй и са многообразни, целта е една – Любов.

 

Повече за моите уоркшопи, лекции и обучения, вижте тук.

Румяна Величкова

август 4, 2020