Прогнози

Слънчево Затъмнение в Стрелец - 04.12

Наближава последното Затъмнение по Оста Близнаци-Стрелец за тази година, чиято енергетика се усеща от около два дни насам – когато Слънцето влезе в Тропически Стрелец.

На 04.12.2021г., се случва Слънчево Затъмнение и Новолуние по Оста Близнаци-Стрелец, което ще финализира всички процеси по темите на Оста. Темите са Оста Близнаци-Стрелец са: информационното поле, кое е информация и кое интуитивно знание, стремежи, цели, общности, морално-философската страна на живота, духовни търсения, Слово, пътувания и пътешествия – дълги и кратки, обучения, свобода и независимост, образование.

Време за Изчистване и Освобождение, както и набелязване на Нови цели. Всеки ще получи важна информация, както от конкретно естество, така и от абстрактно-духовен характер, която ще му помогне в изследването на неговата житейска мисия, цел и програма. Затъмненията водят до големи и резки промени, както на индивудално, така и на колективно ниво. Те ускоряват както индивидуалната Съдба, така и колективната. Изчистване на вече същестуващи, но нерешени обстоятелства, и поставяне началото на нови.

Светлината на Слънцето – Съзнанието – Азът ще е временно блокирана от Луната. И активният ще бъде Не-Азът. В Случая тези промени ще са свързани с Образователната система, както и с идейния морално-философски живот, със Законите и Законодателството, както и с Чуждестранни интереси и теми. Също с малки и големи превозни средства, и товари. Възможни са кризисни ситуации в тези области.

Ще бушува стихията на Огъня и стихията на Въздуха. Което може да донесе пожар, както в буквален, така и в преносен смисъл. Стрелец е знак на Приключението и Свободата, на новите хоризонти и на Търсачите на Истината. Но и на осъждането и на морално-философските дилеми.

Време да интегрираме натрупаната информация и знание-мъдрост в нашата реалност. Ще бъдем проверени за това дали сме си научили урока в реални ситуации. Ще бъде проверена нашата вяра, избраната от нас посока, целите ни, философско-моралният ни кодекс. Всеки ще може да влезе в собствената си Тишина и Тъмнина – Покой, и там да види и разбере, да си направи равносметка какво е научил през изминалата година, какви уроци е получил, какви е дал. Време за общуване с Вътрешния Учител. (Три са Огньовете – Овен – Мозък – Огънят на Война, Лъв – Сърце- Огънят на Царя, и Стрелец – Черен Дроб – Огънят на Война-Шамана. )

Напрегнатият аспект с Нептун ще затруднява виждането на нещата такива, каквито са и ще ни тегли към илюзията, в която няма страдание, но няма и Истина. Ще трябва да положим усилия, за да плуваме срещу течението на Майя. Подлагайте интуитивните си прозрения на съмнение и ги слагайте и под лупата на ума, и критичното мислене. Съвпадът с Меркурий – получаване на информация свързана с нашите цели и търсения, но тъй като в Стрелец Меркурий е слаб – слаба връзка между нисшия ум и абстрактния ум, която може да се отрази, като погрешно схващане, което да ни заблуди, или пък тотална липса на критичност – отсяване. Хармоничният аспект със Сатурн ще служи, като стабилизатор, докато тетивата на лъка стои опъната, а главата ни е в мъгла.

Напрегнатия Аспект с Лилит ще ни срещне повторно с темата на „отхвърлянето“, изгнанието, бунтът, вътрешните ни демони.

Хармоничният аспект с Хирон ще ни даде път към изцеление, и ключ към правилното разбиране.

Юпитер, Управителят на Стрелец и Затъмнението-Новолуние, ще е в напрегнат аспект с Марс в Скорпион, което е предпоставка за агресивни и конфлитки ситуации.Това е изпитът за Кентавър – Войн-Шаман, който трябва да мине през реални Изпитания със завързани очи. Това е Приложеното Знание и Освбождението, и Новата Сила, които идват след него.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *