Езотерична астрология

Девети Подвиг "Прогонване на Стимфалските Птици" Стрелец (22 ноември - 21 декември)

Стоейки в мястото на омиротворението, Учителят се обърнал към Херкулес: – О, сине Божий, който си и син човешки, дойде време да тръгнеш по друг път. Ти стоиш пред деветите Порти. Премини през тях и открий блатото на Стимфала, където живеят птици, носещи смърт и разорение. Намери начин да ги прогониш от леговището им, където толкова дълго са живели в безопасност.

Учителят замълчал за минута.

– Пламъкът, сияещ отвъд пределите на разума, открива вярната посока – добавил той. –

Задачата те чака. Ти трябва да преминеш през деветите Порти.

Тогава Херкулес, синът човешки, който бил и син Божий, тръгнал напред. Дълго търсил той пътя преди да стигне до Стимфала. Там пред него се разстлали зловонни блата. Едва се приближил и огромно ято птици се разграчили дрезгаво в страшен и нестроен хор.

Като се доближил, Херкулес успял да разгледа птиците. Те били големи, свирепи и отвратителни. Всяка имала железен клюн, заострен в края като меч. Перата им също изглеждали като направени от стоманени пластини – падайки те можели да разсекат на две уморения пътник.

По острота и сила техните нокти можели да се мерят с клюновете им.

Три птици видели Херкулес и се спуснали върху му. Той обаче стоял непоколебимо, отбивайки атаката със своята тояга. Херкулес силно ударил по гърба една от птиците, а две от перата й полетели надолу, забивайки се в меката земя. Накрая птиците отлетели.

Ето че Херкулес стоял пред блатото и мислел как да изпълни своята задача и да избави околността от тези хищни твари.

Той приложил няколко различни начини за действие. Отначало се опитал да срази птиците с дъжд от стрели. Убил няколко, но това била само малка част от безбройното им ято. Те се издигали в небето на такива огромни облаци, че закривали слънцето.

Херкулес се замислил дали да не постави капани в блатото, но нито лодка, нито човек можели да си пробият път дотам.

Тогава си спомнил дадения му съвет: „Пламъкът, сияещ отвъд пределите на разума, открива вярната посока“. След дълъг размисъл той се досетил за правилното решение.

Херкулес имал две големи медни цимбали (чинели), които при удар издавали невероятно пронизителен звук; толкова рязък, че можел да изплаши дори мъртвец. За него самия този звук бил така непоносим, че той запушил ушите си с тапи.

Херкулес се върнал привечер, когато блатото гъмжало от безброй птици. И ето, че ударил по чинелите – веднъж, дваж, триж. Последвал звън и дрънчене, толкова ужасни, че Херкулес едва ги издържал. Никога дотогава Стимфала не била чувала толкова отвратителен звук.

Разтревожени и наплашени от ужасния шум, хищните птици се вдигнали във въздуха с недоволни крясъци, диво пляскайки с железните си криле. Целият огромен облак от птици в безредна надпревара полетял надалеч, за да не се върне никога обратно. Над блатата настъпила тишина. Ужасните птици били изчезнали. Меката светлина на залязващото слънце се отразявала в притъмняващия пейзаж.

Когато Херкулес се върнал, Учителят го приветствал:

– Птиците-убийци са прогонени. Подвигът е извършен.

Според мен Стрелец е един от най-интересните знаци, защото изключително точно приляга към всеки, който отговаря на определението „стремящ се“. Съществуват две думи, които искам да изключа от речника на окултиста – „посветен“ и „учител“.  „Посветеният“е   дума, която приятно отделя и поставя върху пиедестал. Думата „учител“ възпитава в съзнанието на хората чувството, че някъде съществуват свръххора, които се отнасят спрямо тях като ръководители към ученици; хора, които им казват кое как се прави.

Никой истински адепт никога не се е занимавал с такива неща.

На мен ми харесва думата „стремящ се“ и „ученик“. „Стремящ се“ е широко понятие, имащо отношение към човека на всеки етап от неговото развитие. Ако искате да използвате по-техническа дума, кажете „ученик“; тя е по-общо понятие, защото стремящият се от всяко равнище е ученик. Самият Христос също е ученик. Това понятие обобщава в себе си всички степени, класове и етапи от еволюцията.

Къде точно се намираме върху еволюционната стълбица е наш личен проблем. Светът ще узнае какво представляваме, когато извършим делата, предначертани в Стрелец.

Ние вече се срещнахме с великия знак Скорпион, в който Херкулес доказва на себе си, че повече няма да се изкуши от змията на илюзията. Той се е освободил и от страха, и   от заслепението, т. е. от всичко, което би могло да го заблуди. Овладял е видението.

Тъй като Стрелец е изключително важен знак, искам да припомня в кратко резюме това, което се е случило в предишните знаци (или в предходните периоди). Аз приемам за факт, че всеки от нас е целеустремен стремящ се, стрелец на кон, летящ право към целта си като стрела, пусната от лък.

Интересно е, че върху знамето на САЩ са изобразени стрелите на Стрелец в ноктите на орел, защото Орелът астрономически е взаимозаменяем със Стрелеца и представлява символ на духа, проявен чрез душата, която стремящият се търси на физически план. По този начин върху знамето на САЩ е дадено пророчество за целта, която ще се очертае пред тази нация, когато тя порасне и зароди група стремящи се, която впоследствие ще прерасне в група ученици, способни да покажат на планетата съществуването на субективния свят.

Такава е съдбата на тази раса и това ще бъде постижение на всички раси, които са обединени в рамките на САЩ.

А сега да се върнем към Херкулес, стремящия се, и към направеното от него във всеки

Знак – В Овен Херкулес започва да работи на плана на ума, искайки да залови кобилите-човекоядци, и претърпява неуспех, защото подхожда към задачата от гледна точка на личността.

Той разглежда мисълта през призмата на личността, а не през погледа на душата. В Стрелец Херкулес се освобождава от птиците-човекоядци. Той отново се сблъсква със същия проблем на плана на ума, но този път показва, че контролира напълно нещата и това е първото, което трябва да постигне стремящият се към посвещение. Ако контролираме своите мисли, ние съответно ще можем да управляваме и думите си. Посвещението няма да бъде възможно преди да се научим на това. В Овен Херкулес започва да контролира мисълта.

–  В Телец той работи над астралния план и се сблъсква с проблема за секса, т. е. С проявлението на великия закон за привличането във вселената в неговия нисш аспект. Там постига забележителен успех. Той действително подчинява бика на волята си и го отвежда в града на циклопите.

– В Близнаци Херкулес започва да осъзнава, че е двойствен; той е погълнат от проблема

Душа-тяло и от това как да ги координира. Ето защо на ранните етапи Близнаците се колебаят.

– В Рак той достига определено равнище на обществено съзнание и пребивава във форма.

Това е етапът на човешкото въплъщение. За мнозина фактът, че са човешки същества, взаимосвързани с други такива същества, просто не достига до съзнанието им. В Рак Херкулес започва да придобива това разбиране. Когато успеете да осъзнаете това, вие улавяте плахата кошута на интуицията и започвате да ставате по-интуитивни отколкото психични.

–    В   Лъв (в този труден знак, където днес се намират мнозина) Херкулес става изключително силен индивид. Той е уверен, че може да постигне всичко, че ще се справи навсякъде сам – това е етапът на силата. В него човек иска да управлява хората и започва да го прави, макар и не по най-добрия начин. Той прекалено се налага и се смята за най-важен, какъвто наистина е станал. Тук обаче става необходимо да се постигне освобождение от усещането „Аз съм“. Това е същностната история на живота на стремящия се. Той трябва дотолкова да се отъждестви с истинската духовна същност, стояща зад всички форми, че повече да не се занимава със своята физическа форма, с менталните и емоционалните си реакции или със собствената си полезност.

-В Дева Херкулес започва да осъзнава душата и тялото не като два враждебни фактора, а като единство, дало убежище на скрития безкраен Христос. Той прозира истината, че личността (формалната страна) носи в себе си нещо прекрасно, но засега скрито. Неговите очи се отварят.

– Във Везни той овладява трудния етап за постигането на равновесие. В много отношения това е сложен за разбиране знак, доколкото човек не е нито само душа, нито само тяло. Везните предполагат уравновесяване на двойките противоположности върху физическия план. Херкулес ги хармонизира толкова добре, че въобще престава да чувства, че към нещо се стреми – В Скорпион (т. е. на астрален план) Херкулес отново се залавя с работата, започната в Телец. Той я приключва като прочиства огромното блато – великата илюзия, и става свободен, виждайки пред себе си ясната цел.

Близнаци са противоположен знак на Стрелец. Те означават двойственост, докато Стрелецът е единство, целеустремено движение напред, обединение на личността, осъзнала душата и изпълнена с решимост да влезе в знака Козирог, където я очаква великият преход от четвърто в петото (духовното) царство.

Стрелецът е представян като ездач с лък върху бял кон, а понякога е изобразяван и като кентавър с лък и стрели. Така чрез двата варианта на изобразяване – кентавъра (получовек, полуживотно) и ездача с лък (получовек, полубог) се казва всичко. Белият кон винаги е бил символ на божественост. Христос се появява, яздейки на бял кон. В Книга на Откровенията също срещаме Стрелеца. Това е двоен знак, а където има двоен знак, там има и проблем.

Както в Скорпион Херкулес продължава и завършва започнатото в Телец, така и в Стрелец той приключва работата, начената в Овен. В този знак той започва да овладява мисълта и нейния източник. Стигайки в Стрелец, Херкулес вече показва пълен контрол над разума и речта си.

Понякога   наричат   Стрелец   „знак   на   действие   на   Скорпиона“.   Веднага   щом   като   се освободим от илюзиите, ние влизаме в знака Стрелец и забелязваме целта. Никога дотогава не сме я виждали истински, защото между нас и целта винаги е лежал облак от мисъл-форми, който ни е пречил да я разпознаем. Ние говорим за духовна любов, за преданост към Христос, за вярност към Старшите Братя на човечеството, за преданост към душата, и докато сме заети с тези мисли, създаваме облак от мисъл-форми, защото мислим, а мислейки ние строим. Така сме построили около нашите стремежи такъв огромен облак от мисъл-форми, че не можем да видим целта. Аз не искам да подривам почвата под краката ви, но престанете да мислите толкова много за това, какво да правите и се научете просто „да бъдете“.

 Мълчанието

Стрелец е подготвителен знак по отношение на Козирог и в някои стари книги го наричат „знак на мълчанието“. В древните мистерии новоприетият събрат е трябвало да седи мълчаливо; не му се е разрешавало да ходи и да говори; той е трябвало да живее, работи и наблюдава, защото човек не може да влезе в петото (духовното) царство на природата или да се изкачи на планината в Козирог, докато не постигне контрол над   речта и мисълта си. В урока на Стрелец има сдържаност на речта и контрол над мисълта. Това ни отваря много работа, тъй като, преставайки с употребата на обичайните форми на речта като сплетните например, ще трябва да се научим да сдържаме речта си и по отношение на духовните неща. Не е необходимо да говорите често за живота на душата, макар че това е много привлекателна тема, но за нея повечето хора все още не са готови.

Като резултат от правилното използване на мисълта и сдържаността в речта, т. е. вследствие от непричиняването на зло във физически план, се постига освобождението, защото ние сме пленници на човешката форма и на планетата не поради някаква външна сила, а заради онова, което сами сме казали и направили. Веднага щом престанем да установяваме неправилни отношения с хората (т. е. да говорим неща, които не трябва), щом престанем да мислим за тях онова, което не следва, нишките, които ни привързват към планетарното съществуване, започват постепенно да се разкъсват. Така ние се освобождаваме и се изкачваме на планината като планински козел в Козирог. Понякога слушателите задават въпроса: „Истина ли е, че не трябва да формираме карма или да правим неща, които ни привързват към другите хора, защото ако сме привързани към някого ще удължим своите въплъщения?“ Аз лично смятам да се привържа към човешкото служене, към любовта, към безкористната мисъл. Каквото и да означава това. Но не възнамерявам да се привързвам чрез критични мисли, самосъжаление, сплетни и думи, които не бива да произнасям. Аз нямам за главна цел личното си освобождение.

Съветвам ви да не бъдете просто добри и формално безвредни, да не служите единствено за да се отървете от всичко това, както правят мнозина. Останете с човечеството подобно на Христос или като онзи велик Живот, който (твърди се) ще остане на определеното си място докато и последният странник не намери своя път към дома.

Духът на правилността

Стрелец е наричан и знак на духа на правилността, израстваща от съдържането на предишните осем знака. Ако човек действа истински в Стрелец, значи се е научил да различава кое е правилно и кое не. Аз например ще знам, че правилното за мен може би е неправилно за моя брат, а това, което е неправилно за него може да е правилно за мен. Следователно, за мен ще е почти невъзможно да кажа какво е правилно за вас, защото всички вие имате различна подготовка, наследственост, традиции, минало и наклонности. Ние всички сме толкова различни и следователно всеки от нас следва по различен лъч. Ние се различаваме както по лъча на егото, така и по този на личността, но колкото повече знае човек по тези въпроси, толкова по-трудно му е да говори за тях.

Аз знам кое е правилно за мен и се старая да живея според това си разбиране, т. е. Според личното ми усещане за правилността. Аз не зная какво е правилно за вас, но вярвам, че вие ще направите онова, което смятате за най-добро. Ако всички ние заемехме такава позиция един спрямо друг, в света би царял дух на непричиняване на зло, би имало контрол над мислите и сдържаност на речта, и така бихме избегнали много от световните проблеми. В бъдеще светът няма да бъде преустройвай чрез сражения, а само чрез правилно мислене – чрез процес, насочван от душата. Някой беше казал, че в Скорпион ние получаваме разбиране за греха, а в Стрелец осъзнаваме правилността.

Трите дара

В някои книги по астрология се казва, че има три знака за благотворно изливане, идващо от зодиака. Един от тях е Овен, през който върху нас се излива дарът на съществуването. Индийски ръкописи посочват, че съществуват три неща, които имаме по милостта на Бога: дарът на битието за човешкото същество, стремежът към свобода и ръководството на съвършения мъдрец, който живее в собственото ни сърце.

Дарът на съществуванието в Овен е чудото да бъдеш човек. Ако можехме да си представим, че сме минерал, ние бихме били щастливи от чудото на собственото си битие, защото то ще означава свобода от гледна точка на минерала. Пълна свобода.

В Лъв този дар е благоприятната възможност. Аз съм индивидуалност. Аз използвам живота за себе си (ако съм малък Лъв) или се възползвам от възможността да отворя врата пред другите В Стрелец това е дарът на силата, или могъществото. Вие чувствате ли се способни да владеете силата? Едно от определенията за окултист е следното: това е човек, който работи в света на силите и могъществото. Аз засега не познавам човек, на когото спокойно може да се довери могъщество. Защо? Защото Стрелецът не е завършил своята работа. Сдържаността на речта все още не е усвоена. Контролът над мисълта все така остава непостигнат, а душата продължава да е недостатъчно силна. Едва когато се научим да обичаме достатъчно силно и мъдро и когато станем достатъчно безвредни, тогава ключовете от вратите на небесата и на ада ще бъдат поверени в наши ръце и нито миг по-рано.

Нека започнем да обичаме, но не сантиментално, а като се стараем в дълбочина да разбираме човешките същества и отъждествявайки се с тях да ги обикнем. Вие може да знаете какво представлява човекът с всичките му недостатъци и въпреки това да го обичате, но не от гледна точка на превъзходството, казвайки „бедничкият, някога и той ще се издигне до моето равнище“, а разсъждавайки от позицията „аз бях точно такъв“ или „аз съм точно такъв“.

Дарът на съществуванието, дарът на благоприятната възможност и дарът на могъществото – това са трите велики дара на зодиака.

Алис.А.Бейли и Тибетеца „Подвизите на Херкулес – Уроците на човешката душа през знаците на Зодиака“