Прогнози

Венера във Везни - 16.08. - 10.09.2021г.

Приятели, утре 16.08-ми, Венера влиза в знака Везни.

Време да направим равносметки в плана на любовта, чувствата, изборите си. Време да търсим баланса между човешката и универсалната любов, и отношения. Търсенето на баланс и на компромис, не идва от желанието, а от осъзнаването, че всяка гледна точка съдържа части от Истината, и следва да бъде взета предвид, уважена.

Везните на Правдата ще се клатят ту в едната, ту в другата посока, докато установят онази права линия на хармония, в която можем да имаме правилни отношения. Ако сме водени от нуждата някой отвън да задоволи личните ни желания, нашите избори непрестанно ще се колебаят и ще ни карат да се чувстваме напрегнати, и несигурни. Ако сме водени вътрешната реалност, от универсалната картина и от по-обективната гледна точка, ще усетим мирът и хармонията, тъй щото ние самите ще сме този мир, и тази хармония, а няма да очакваме някой друг да ни въведе в тях.

Докато Венера се намира във Везни ние ще претегляме възможностите, като е добре да знаем, че умът ни води по посока на неспирен и крайно изтощаващ анализ, а сърцето, висшия разум, ни водят по посока синтеза, виждане на по-голямата картина, и покоя.

Ставаме изключително чувствителни и осезаеми за света вътре, и вън от нас.

И нека всяка преценка бъде проверена чрез пряко действие, което винаги показва ясно, точно и на момента, какво е „за нас“ и кое „не е за нас“.

Венера във Везни носи едно усещане за студенина, поради естественото на преценъчната й природа и въздушното качество, но спокойно, само след 20-тина дни, тя ще премине в Скорпион, и ще ни накара да се гмурнем дълбоко в света на емоциите. С Венера във Везни ще търсим партньори, които са ни равнопоставени, и въобще преценките ще протичат в тази посока – дали сме равен с равен, и естествената необходимост да се коригират нещата, ако има неравноправие или нарушен баланс. В същото време е добре да сме наясно, че ако липсват 3 грама от общата картинка, то можем да ги сложим без да го правим на въпрос.

Сега е време да се коригират дисбалансите, защото човек може да влезе в дълбоките, горящи и опасни води на Скорпиона, без да бъде унищожен от тях, само ако е постигнал този вътрешен покой и тази Правда. Само с Правдата можеш да влезеш спокойно в собствения си Ад – Скорпион.

Опасността по време на престоя на Венера във Везни, се крие в това, че можем прекалено да наблягаме на учтивостта, такта, дипломатичността, красотата в отношенията си, като по този начин обаче смитаме под килима „некрасивото“, което се трупа и ще ни удари с двойна сила по време на Венера в Скорпион.

Затова, балансът е между духовното и матералното, между красивото и грозното, между доброто и лошо, между тъмното и светлото, между положителното и отрицателното. Преработените Везни отчитат промените, а не се ангажират емоционално и не се въвличат в тях, защото знаят, че са временни. Когато ги споделят – печелят, когато не ги споделят, а ги трупат в себе си, те се превръщат в полепващи едни за други недоволства-несправедливости, които засягат кръста и бъбреците, и в крайна сметка рушат физическото, емоционалното, и психическото здраве, както на човека, така и на отношенията му с околните.

Важна тема е и социланата роля, каква социална роля има нашата любов, нашите отношения, нашето партньорство, като не бива да забравяме, че ролята обикновена е маска, и когато вместо тази маска, сме достатъчно смели (по Овен) да покажем истинската ни същност, тогава тя – тази роля, изпълнява своето истинско преназначение – облагородява нас и цялото по автентичен, и естестичен начин.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *