Прогнози

Марс и Венера в Дева

Какво е характерно за Марс и Венера в Дева.

Възприятията ни за секса и любовта стават по-рационални. Склонни сме да рационализираме и детайлизираме своя чувствен, и сетивен свят, да критикуваме и да забелязваме несъвършенствата.

В този период, докато Марс и Венера вървят през Тропическа Дева, ще сме по-склонни в любовен план да търсим чистотата, девствеността и непорочността. Нашите действия и избори на ниво личност, ще се водят от тези мотиви.

Дева е и знак на майсторството, още – на доведената до истинско съвършенство красота, както и на рационалнo-емоционалната, конкретна грижа, и смирено служене на другия.

Дева е знак на здравословния начин на живот
и е редно в този период да обходим нашия чувствен свят, ценностната ни система, с какво храним нашите избори, които после се превръщат в действия, създавайки определна реалност за нас, и за хората около нас.

И най-сетне: имаме ли Здраво Слово, ще рече – Истинно?

Време да се разделим с онова, което не внася чистота, и здравина в отношенията ни, и в нашия интимен свят.

Когато това не се случва, при наличието на тези позиции човек става изключително дребнав, крайно раздразнителен, склонен да критикува другите за щяло и нещяло.

Марс и Венера в Дева могат да създадат някои затруднения в отделителната система и работата на стомашно-чревния тракт.

Избягвайте неспирано да анализирате и категоризирате чувствата си в този период, стигайки до чувствено-сетивна хипохондрия.

Отпуснете съзнанието си в прегръдката на Дева – Чистотата – Майката на Сина.