Астрология

Астрологични карти

Светът на Астрологията е много по-многомерен, отколкото сме свикнали да боравим и мислим за него.

Съществуват 3 карти, които са вплетени преливат една в друга и в същото време символизират различни пластове от съществото ни.

Така например всеки от нас има Три Слънца и Три Луни – за всеки пласт по един взаимодействащ си Ин-Ян елемент, отразяващ ядрото на конкретното енергийно тяло.

Първият Пласт, или едната карта отразява нашата обусловена от социума, родители, приятели, Природа – този е най-външният пласт. Това е нашата Слънчева Карта. В един аспект тя е карта на личността, но в друг, е Карта на Духа и неговото проявление в това завъртане на колелото.

Вторият отразява нашата необусловена природа – нашата същност, ядка, сърцевина, непроменима част от нас – част, за която знаем много малко, или нищо, но и напоследък все повече – Това е нашата Звездна Карта. Тя отразява Микрокосмоса на Макрокосмоса, който сме. Вземайки под внимание и Съзвездията, и тяхното влияние, и разположение по време на нашето раждане.

Третият е подсъзнателен, той отразява скритите залежи в нас, завещаното от предците, това е Лунната Карта, тя е свързана и с нашите минали въплъщения.

Насложени една върху друга трите карти състават една изключително богата и сложна картина на нашето същество, на неговите прояви, предназначения, и отражения, на неговите изследвания.