Прогнози

Планетарни промени до края на месец юли

Предстоят няколко важни превключвания, а именно – на 22.07-ми, Слънцето влиза в знака на своята Сила – Лъв, Венера започва своя ход през знака Дева, а на 24-ти имаме Пълнолуние във Водолей.

Докато Слънцето седи на своя Трон в знака на Лъва, е време за Лъвски подвизи. Коя е тази Сила, която твори и създава Живота – това е Силата на Сърцето, Благородството на Сърцето, това е Любовта, която извира от Сърдечния Център и осветява всичко по Пътя си. И тъй като Слънцето в Лъв оформя опозиция с Плутон, в началото на своя ход през знака на Лъва, ще бъдем предизвикани да си припомним своята вътрешна сила, своя вътрешен, любящ, жизнен център, да си припомним, че сме Творци, че сме създадени да бъдем творци на собствената си Съдба и отказвайки да поемем тази отговорност, се отказваме от рожденото си право на Самосъздаващи се Същности – Слънца. Всичко това в началото ще бъде заредено с известна доза драматизъм и желание нещата да се случат чрез груба, налагаща се сила.

Хармоничният аспект с Нептун ще спомага този трансформиращ процес, като е добре да се ползваме от него, слушайки интуицията си. Дева е Знакът на Жътвата, на прибиране на Реколтата, а след него идва Везни – знакът на Равносметката. Влизайки в знака Дева, Венера ще ни направи по-рационални в своите оценки, ще засили нашата критичност и самокритичност, и ще ни припомни, че Любовта, Партньорските отношения предствялват работа, че тази работа изисква да вникнем в детайлите и малките подробности, че в тази работа в се учим на смирено служене на другия, през чистотата, развивайки чувство за дълг, както и че – каквото сме посели, това ще пожънем. Казват, че Венера е слаба в този знак, слаба е, защото Венера не обича да прибира реколтата и да служи смирено, то е нещо противно на нейната Природа, ала гласът на Разума в случая помага да не се разиграват слепите страсти на Венерините Типове. Венера в Дева ще направи опозиция с Юпитер и квадрат с Лилит, което ще предизвиква нарастване на критичността и не вглеждане в детайлите, а потъване в дреболии. Хармоничният аспект с Бялата Луна ще спомага се осветляване на реалната картина.

На 24.07-ми Пълнолунието във Водолей ще повдигне темите около нашата свобода, независимост и автентичност – истинност, ще се разрешават въпроси свързани с приятелствата, както и с груповите дейности и занимания. Ще се видят и излязат наяве блокажи, страхове, ограничения, темите с реда, организацията, дисциплината, както и необходимите граници, тъй като Луната ще е в широк съвпад със Сатурн. Слънце в Лъв в опозиция на Пълната Луна във Водолей, е изключително силна комбинация и Царят ще усети силно противопоставяне от неговите Поданици, той трябва да прояви благородство, а те от своята страна да се обединят около Истината, и с Нея да се срещнат с Него. Хармоничните аспекти на Пълнолунието с Възлите и Лилит ще ни даде възможност да се придвижим с още една крачка към нашата вътрешна Свобода и Истина.