Прогнози

Слънце съвпад Сириус 05/07/21

Днес Слънцето, като физически носител на Светлина и Живот е в съвпад със Звездата „Сириус“. В сравнение с Цивилизацията на Сириус, ние се намираме все още в пелени. Днес заради съвпада на Сириус със Слънцето получваме духовен импулс за развитие, чиито дар можем да усетим и получим по време на медитация, или усамотение, както и да се насладим на домашна, семейна хармония. Подходящо време за работа с родови и семейни травми.

Дните на Сириус съвпад със Слънцето, се наричат и „Кучешки дни“ – най-горещото време на годината. Най-ярката звезда в Небето съвпад с горещината на Слънцето също е и Светлина, която изгаря, за някои ще е такава, за други ще е могъщ прием на духовни сили.

Улеснява процеса на преструктуриране на клетъчната информация и памет.

Отваря портал, врата към нашия звезден произход и звездното ни семейство, спомага получаване на важни светлинни кодове. Отца „опложда“ Светия Дух – Материята, обожетворява я със Светлината си.

Сириус е Духовното Слънце, а съвпадът на Слънцето със Сириус, е Прегръдка между Физическото и Духовното Слънце.

Сириус се нарича още „Голямата Звезда на Инициацията“ – пазител на окултната мистерия.

Сириус напомня за важността да следваме сърцето си.

Казва се, че фиксираните звезди съдържат есенциите или душите на материята – живата душа е висша същност на материята и когато еволюира, може да се нарече и звезда. Тези звезди и есенции стават Богове. Подобно на душите, звездите се разглеждат като притежаващи божествени качества. Според това доколко сме способни – чисти, ние чувстваме, тези мощни, божествени лъчения на неподвижните звезди, и съответно ни влияят разрушително или съзидателно. Малцина са онези от нас способни да понесат лъченията на Боговете и да приемат тяхна светлина. Ала и не са малко онези, които ще се ползват от тази прегръдка, поради това, че са следвали духовния път, и се стремят към него.

По време на Кучешките дни и особено днес съществува опасност от пожари, наводнения, емоциоални разриви, ухапвания от кучета. Пазете се от плуване в реки или езера, както и хора, които поначало имат проблеми със сърцето, и стомаха, да бъдат особено внимателни.