Алхимия на Любовта

Новите Връзки

Поради етапа на Възнесение, в който се намираме, и в който се намира Земята, Пробудените вече Души ще чувстват все по-малка нужда от плътски удоволствия и наслади, както и от чувствено-сетивни удоволствия.

Започва и вече е в ход сливане на идейните планове и ефирно общуване в името на по-висши цели. Необходимостта от обособяване в партньорска двойка, в която фокусът е единствено върху обслужаване целите и нуждите на двойката и тяхното задоволяване, все повече ще остава на заден план.

Душите ще се свързват в партньорства, което ще предлага възможности и ще е по-насочено към общото благо и работа за общото благо, което ще носи истинското удовлетворение и чуство за свързаност и интимност в тези нови партньорства. Новото Секси е и ще е да работиш от сърце с партньор и в група за група с висша цел. Отпадат множество стари модели на взаимоотношения и се появяват нови ценности в интимен и партньорски план, не се страхувайте да пуснете старото и да се впуснете в новото. Новото се различава с това, че обменът е лек, свободен, естествен, непринуден, не е на всяка цена и има висок идеал насочен към разгръщане на душевни и сърдечни дарби и таланти, и насочването им по посока общото благо. В тези отношения страстта не е главният двигател, не заслепява и енергията не се върти около долните чакри – до слънчевия сплит включително.

Тези отношения се характеризират с топла, сърдечна любов, истинност, служене, уважение, свобода, внимателно и спокойно общуване, ясно виждане и връзка с Духа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *