Послания

Любовта е Бог

„Ако искаш да имаш Вътрешен Мир, увеличавай своята истинност.

Само проявената Любов ликвидира кармата. Не знанията за Любовта, а само проявената Любов – това е методът. За това, който има Любов, няма карма, той има Бог в себе си, Любовта е Бог.“

Елеазар Хараш