Езотерична астрология

Втори Подвиг - "Укротяване на Критския Бик" Телец (21 април - 20 май)

Митът

На Хоризонта се появил прекрасен остров, където живеел бикът и където търсачите на приключения попадали в огромен лабиринт, който ги примамвал в мрежа от заплетени проходи; това бил лабиринтът на Минос, цар на Крит и собственик на бика.

След като преплувал океана и стъпил на окъпания в слънце остров, Херкулес се заел да открие и залови бика, за да отведе в Светилището, където живеели еднооките хора. Той преследвал бика от едно убежище на друго, воден от сияйната звезда, която блестяла върху челото на бика като ярък светилник в тъмата. Тази светлина съпровождала бика и привличала Херкулес все по-далеч и по-далеч. Така, съвсем сам той открил бика, сам го проследил до леговището му, сам го укротил и яхнал. Около него се появили Седемте Сестри, ободрявайки го по пътя му. Облят от светлина той заплувал върху бика през искрящите вди от остров Крит към земята, където живеели трите Циклопа.

Тези трима синове на Бога очаквали неговото завръщане, наблюдавайки напредването му сред вълните. Херкулес седял върху бика като на кон и съпроводен от пеенето на Сестрите се приближавал към брега.

 • Той идва със сила – казал Бронт и тръгнал да го посрещне на брега.
 • Той язди в светлина – казал Стероп – неговата вътрешна светлина ще стане още по-ярка – и раздухал светлината в ярък пламък.
 • Той се приближава бързо – казал Арг – той язди сред вълните.

Херкулес се приближил, принуждавайки свещения бик да върви по Пътя, който озарявал следата, водеща от Крит към Храма на Бога в града на еднооките хора. На брега в края на водата стояли трима човека. Те хванали бика и го отвели от Херкулес.

 • Какво е това, което водиш? – попитал Бронт, спирайки Херкулес на Пътя.
 • Свещеният Бик, о, Светий.
 • Кой си ти? Как е твоето име – казал Стероп.
 • Аз съм син на Хера, човешки син, но съм и Син Божий. Аз изпълних своята задача. Сега отведете бика в Светилището и го спасете от смърт. Минос иска да го принесе в жертва.
 • Кой ти заповяда да намериш и спасиш бика? – попитал Арг, като се отправил към Светилището.
 • Аз почувствах в себе си желание и започнах да търся Уичтел. По заръка на Великия Председателстващ , Той ме изпрати по Пътя и след дълги търсения и с много усилия аз намерих бика. С помощта на свещената му светлина аз доплувах върху него по разделящото море до това Светилище.
 • Иди си в мир, сине мой, твоята работа е завършена.

Учителят видял, че Херкулес се завръща и излязъл да го посрещне на Пътя.

Свещеният Бик е спасен. Сега какво да правя? – попитал Херкулес.

 • Вътре в светлината ще видиш светлина; влез в тази светлина и ще видиш светлина. Твоята светлина трябва да гори по-ярко. Бикът е вече в Светилището.

 Вторият подвиг е извършен и задачата беше лека. От нея ти научи урока за пропорцията. Нужна е сила за изпълнението на трудна задача и готовност, за да се извърши работа, която не изисква голямо усилие – такива са двата усвоени урок.

Анализ на Подвига

В този подвиг състоянието на съзнание, което наричаме ментално, се заменя от         състояние на чувствителност, защото този втори подвиг има връзка със света на желанията и тяхната сила.

Ключът към Подвига на Телец е правилното разбиране на закона на Претеглянето. Този закон управлява магентичната сила и принципа на съгласуваност, изграждащи формите, чрез които Бог или Душата проявяват себе си. Той създава онази стабилност, която се проявява в устойчивостта на формата в течение на нейния жизнен цикъл и регулира отношенията между това, което създава формата и самата форма. Mежду положителния и отрицателен полюс, между духа и материята, между противоположностите. Това изпитание се отнася предимно до проблема със секса.

Телец е част от Фиксираният Кръст в Небесата или Кръстът на Ученика.

„Окото на Бика“ в Телец, е великолепната Фиксирана Звезда Алдебаран – една от причините това съзвездие да се свързва с Просветлението.

В древността са я наричало Пътеводна Звезда и Телецът винаги е бил свързван със Светлината, а оттук и с Христос, който обявява себе си за Светлината на Света. Светлината, просветлението и звукът – като изрази на творческата сила – това са трите основни идеи, свързани с разглеждането на съзвездието.

Телецът е „Словото творящо Плътта“.

Завършването на работата, предприета в Телеца, както и резултатът от влиянието на Телеца, е прослава на материята с последващото просветление чрез нея. Пречистване, осветляване и одухотворяване на материята.

Плеядите се намират в този знак, а сред тях е Алцион – Централното Духовно Слънце на нашата Вселена.

Силата на знака Телец е в притеглянето, или в съединяването. Той поражда постоянна и устойчива тяга. Той привлича.

Противоположеният знак на Телец е Скорпион, и тези два знака формират поле с особено тежки усилия за Херкулес, тъй като в първото той се бори с проблема за секса, а във второто преодолява великата илюзия.

Трите свързани с Телец съзвездия са: Орион, Еридан и Колар. Те прекрасно илюстрират същността на задачата в Телец.

Поясът на Орион е съставен от три красиви звезди, Тримата Царе, или трите божествени аспекта – Волята, Разумът, Любовта. Орион символизира духа, а самото име „Орион“ означава „Поток от Светлина“.

Еридан, или „Реката на съдията“, символизира реката на душите към въплъщение, където те разбират значението на думите „каквото посееш, това ще пожънеш“.

Така Орион символизира духовният аспект, Еридан, представлява аспекта на обличането във форма и ни напомня идеята за въплъщението, а Колар, е кочияшът в колесницата, който ни отвежда към нови земи и така символизира душата.

Големият урок, който трябва да се усвои в този знак, е свързан с дълбокото разбиране на закона за притеглянето и с правилното използване на материята и контрола над нея. Стремящият се тук бива изпитван по два начина: първо да се провери силата на неговата животинска природа и мотивите, лежащи в основата на нейното изпозлване, и второ, да се види какво притегляне е готова да окаже великата илюзия върху него.

Лабиринтът, в който живее Минотавърът, е символ на Великата Илюзия. За Херкулес, Бикът символизира животинското желание, а също и всички желания в света на формите, които в своята съвкупност съвздават Великата Илюзия. Бикът на Желанието трябва да бъде хванат и укротен. Да Яхнеш Бика на Желанието, означава да придобиеш контрол на желанията си. Бикът не е убит, човекът го е оседлал и го управлява по своя воля.

Обязди Бикът на Желанието, укроти го и го управлявай!

Опирай се на здравия Разум! – Главата на Фиксираният Кръст – Водолей.

Истинското безбрачие – отказ на душата да се идентифицира с формата. Или  свещен брак – съюз между душата и формата. Нека душата подчини формата, нека я управлява разумно. Чрез правилно ползване на формата и ясно разбиране за целта, душата ще действа като контролиращ фактор и цялото тяло ще се изпълни със светлина.

Ключовите думи на Телец – „Нека борбата бъде безстрашна.“ – Аспект на формата. „Аз виждам и когато Окото е отворено, всичко е светлина.“ – Аспект на Душата.