Езотерична астрология

Венера в Езотеричната Астрология

Висшите Проявления на Венера. Венера работеща на ниво Душа.

„Венера служи за постигане на хармонична връзка между нисшите и висшите умствени способности чрез ритъма, въплътен в знака на нейното езотерично управление, Близнаци. Меркурий, езотеричният владетел на Близнаците, може да работи за повишаване на съзнанието, като свързва двойки противоположности, но той не ги хармонизира, нито ги смесва. Тази божествена алхимия на сливането е оставена на по-високо ниво за работата на Венера. Следователно Венера е тясно свързана с Центъра Аджна (Третото око, Окото на Хорус, Окото на Бика, Рогът на еднорога и др.). По този начин тя е фокусът на синтеза и разделителната способност на полярността. Това се постига само с добавянето на Любов.

Когато Венера работи чрез съзнанието на Душевно центриран индивид, обичайната концепция и функция на любовта, „поривът за сливане“, придобива съвсем различна цел. Тогава любовта се разглежда като способността да се координира нечия активна интелигентност, така че ние като индивиди да произвеждаме съзнателни актове на добра воля и да подобряваме правилните човешки отношения. Естеството на тази дейност често изисква жертва на някакъв аспект от по-ниската, ориентирана към личността любовна природа, така че по-трансперсоналните качества на любовта да водят до все по-безлична ориентация към живота. Това се превръща в усещане за „любяща непривързаност“, качество от изключително значение за любителя на Пътя.

Тогава животът става по-интуитивно поляризиран и по-малко емоционално центриран. Човек се оказва по-проницателен към причините за нещата, вместо да се идентифицира с техните последици. Любовта на това ниво е продължение на синтеза – Пътят на душата. Нищо не се губи. Венера все още може да въведе този специален партньор в живота ни, но такъв ще бъде истински партньор на Душата – съвместен брат или сестра, които ще действат като спътник по този Път.“

Алън Оукън