Послания

Трактат за Бялата Магия

Когато човек е под контрола на душата, цялото му тяло сияе. Това явление се демонстрира като ярка сияйна светлина, излъчвана от телата на адептите и светиите. Когато сияещата светлина на душата се слее с магнетичната светлина на жизненото тяло, тя до такава степен стимулира атомите на физическо тяло, че всеки атом на свой ред става миниатюрен излъчващ център.

Това става възможно единствено когато главата, сърцето, слънчевият сплит и Центърът в основата на гърбнака се съединят по особен начин, а как именно – това е една от тайните при Първото посвещение.

„Трактат за Бялата Магия“, Алис Бейли