Послания

Толтекските учения

Толтеките учат, че предназначението на Жената е да се впуска в непознатото и да носи наблюденията си на Mъжа, който след това ги подрежда и закотвя на физическо ниво. Ето защо се казва, че Жената работи хоризонтално, а Мъжът вертикално.

Жената не е заангажирана с рационални заключения и затова може да поркрие обширно пространство от непознатото бързо, но повърхностно. Мъжът от друга страна трябва да проумее следствията от всичко, на което е попаднал, в резултат на което се движи по-бавно от Жената, но на много по-голяма дълбочина. В картографирането на непознатото обаче се изисква ширина и дълбочина, затова Мъжът и Жената се нуждаят от специализираните способности един на друг. Тази взаимна нужда е основана на интелигентно съдействие.

Да се впусне в непознатото, означава Жената да предлага на Мъжа някои от многото и разнообразни фрагменти, на които е попаднала през деня или в живота си. В тази връзка е важно да се помни, че макар Жената да работи на много широк спектър от дейности, тя все пак инстинктивно обединява нещата заедно, защото за нея е естествено да пази семейството си и да го държи обединено. Като следствие истинската Жена по естествен начин събира всичко, което й попадне пред очите, защото знае, че ако нещо не й е нужно сега, то съвсем сигурно ще потрябва по-късно.

Тъй като обаче предназначението на Жената не е да се тревожи за рационалните следствия на всичките безбройни парченца и отломки, тя просто ги стоварва в скута на Мъжа и той трябва да ги подреди и да реши кои от тях са уместни в момента и кои може би се отнасят до бъдещи нужди.

Точно тук е толкова важно Мъжът да разбира, че тъй като Жената му носи фрагменти от непознатото, той не може да очаква да знае какво представляват те, преди да е схванал предназначението им.

За него също е от решаваща важност да осъзнае, че няма никакъв смисъл да иска Жената да му обясни какво му е донесла, защото тя не само че не знае, но и не е нейно задължение да разсъждава за непознатото.

Толтекските учения