Послания

"Смъртта - Великото Приключение"

Физическата смърт води до една мисъл – тази за цялостта на вътрешния човек. Недосегаем и неуязвим, той остава. Свободен по отношение на физическия план, сега той откликва само на трите предопределящи фактора:

*на качеството на астрално-емоционалните си дадености:
*на менталното състояние, в което обикновено се намира;
*и на гласа на душата, често непознат, но някога добре разбиран и обичан.

Индивидуалността не се губи; същият човек продължава да съществува на планетата. Изчезнало е само онова, което е било съставна част от осезаемата планетарна видимост. Обичана или ненавиждана, работеща за благото на човечеството или безполезна частичка от расата, индивидуалността остава и запазва връзката си с качествените и менталните процеси на съществуването; като част от царството на душите, притежаваща специфичен лъчев тип, и като висок посветен, овластен със свое собствено право, тя остава завинаги.

„Смъртта – Великото Приключение“ – Тибетеца и Алис Бейли