Послания

"Езотерично лечение", А.Б.

Има три главни закона за здравето:

1. Законът, който контролира волята за живот, проявление на първия аспект на Логоса, воля или могъщество.

2. Законът, който контролира хармонията на ритъма, проявление на втория аспект на Логоса, любов или мъдрост.

3. Законът, който контролира кристализацията, проявление на третия аспект на Логоса, активност или основополагане.

Тези три главни фактора или закона се проявяват чрез трите основни аспекта на човешкото същество:

1.Аспектът на Волята се проявява чрез органите за дишане. Друго негово изражение е способността да се спи. И в двата случая е налице отражението (аналогията) в микрокосмоса на Логоичното проявление и Логоичната пралайя.

2. Аспектът на Любовта се проявява чрез сърцето, кръвоносната и нервната система. Това е главното, което трябва да разберете, защото този аспект контролира предимно етерното тяло и начина, по който то усвоява прана или жизненост. Праната се приема както чрез храната, така и чрез нервите, доколкото жизнената сила се пренася чрез кръвообращение, а психичната сила – чрез нервната система. Тези два отдела на човешкия организъм предизвикват в наши дни големи усложнения, с тенденции към постоянно увеличаване. Расата се обучава чрез страдание и само жестоката нужда заставя човека да търси изход и облекчение.

3. Аспектът на Активността се проявява главно чрез органите за усвояване и отделяне. Искам да подчертая един важен детайл – нашата слънчева система развива аспекта на любовта (втория аспект).

„Езотерично лечение“, А.Б.