Послания

"Логос" Д.К.

На този етап от своето развитие нашият Планетарен Логос съзнателно търси сливане със своята полярна противоположност – друг Планетарен Логос.

Алис Бейли