Послания

"Звездите" Учителя

Някои казват, че човек трябва да владее звездите. Не, няма какво да владее звездите, но трябва да се води от съвета на звездите. Ние не можем да ги владеем. Човек трябва да се ръководи по съвета на своята съдба. Някой казва: „Човек трябва да се повдигне над съдбата си“. Не, над съдбата си не можеш да се повдигнеш, нито можеш да й се налагаш.

Учителя