Послания

"Жената" Теун Марес

Жената наистина съвсем не е слаба, но тъй като истинската Жена съзнателно избира да отстъпи, за да предостави водачеството на Мъжа, тя често изглежда слаба. Всеки истински Мъж знае какво ще последва щом Жената започне да го гледа покорно и невинно. Тя може да се усмихва сладко, но дълбоко в сърцето си той вече знае, че тази Жена очаква да бъде поведена и е избрала него да определя курса. Няма начин да избяга. Мъжът вече знае, че по един или друг начин тя ще го дебне, манипулира, ще го посритва отзад и какво ли още не, за да го накара да заяви своята сила като Мъж. И когато го направи, той що поведе и двамата към осъществяване на онова, което тя вече е успяла да види, че е неговото и на нейния вътрешен Мъж предназначение. Оттук нататък тя най-искрено ще го окуражава, насърчава и подкрепя, а също и предано ще вярва в него. Кой Мъж може да устои на подобно изкушение? Що за Мъж би бил този, който ще избяга от него? Не! Истинската Жена може да изглежда слаба, но в нейната „слабост“ се крие неимоверна сила над Мъжете, а също и над жените, изтъргували полите си за панталони.

Толтекските учения, Теун Марес