UncategorizedПослания

Бхагавад Гита

Духовността е това вътрешно откъсване от мъката на мизерията. То трябва да се практикува с решителност и непоколебимост и със сърце, което не пада духом.Като се отрича от всяко желание, което въображението може да измисли, като контролира сетивата си непрестанно чрез силата на ума. Малко по малко с помощта на разума, контролиран с мъжество, той ще достигне мир; тогава фокусирай ума си в Духа, да не мисли за нищо друго. Когато летливият и колеблив ум се отклони, той трябва да го обуздава и да го връща отново в неговата преданост към Духа.Върховното Блаженство е наградата на мъдреца, чийто ум достига Мир, чиито страсти утихват, който е без грях, и който става едно с Абсолюта.По този начин, освободен от грях, пребиваващ винаги във Вечния, мъдрецът се наслаждава без усилие на Блаженството, което идва от преживяването на Безкрайността.

Бхагавад Гита