Послания

“Ученията на толтеките” – Теун Марес

Не е работа на Жената да се безпокои или покорява външния свят, а да изследва вътрешния си свят, защото в него се съдържат така необходимите напътствия, които тя трябва да предостави на Мъжа, под формата на чувства и предчувствия, за да може той да ги ползва в „покоряването“ и „култивирането“ на външния свят, от което ще дойде външното изобилие под формата на храна и материални блага необходими за хармоничния ход на техния съвместен живот. Затова Жената инстинктивно знае, че трябва да е обърната навътре, да ‘мисли’ с Утробата си.

Толтекските учения