Езотерична астрология

Единадесети Подвиг "Изчистване на Авгиевите Обори" Водолей (21 януари - 19 февруари)

„Херкулес – Търсещата Душа, стремящата се Душа, тръгнала по Пътя на Ученичеството.

По този Път, Тя/Той се нагърбва с определени задачи, които по своята природа имат символично значение и преминава през определени периоди и събития, които във всички времена показват природата на обучението и постиженията, характерни за човека, приближаващ се към освобождение.“

Херкулес по своята същност е въплътен, но все още несъвършен Син Божи, който решително поема в ръце нисшата си прирорда и я подчинява на дисциплината; това след време води до проява на божествеността.

В Дванедесетте подвига на Херкулес е описан Пътя на Ученичеството. Този опит, който ни подготвя за великия заключителен кръг на Посвещението и предизвиква жив отклик у всеки стремящ се човек.

Ученикът се подготвя чрез дванадесетте подвига за петте етапа от Пътя на Посвещението, или петте висши точки.

„Човеко, опознай себе си“. Това знание е най-великото постижение по Пътя на Ученичеството, а също и награда за цялата работа, извършена от Херкулес.“

МИТЪТ

В мястото на Покоя великият Председателстващ излъчвал сиянието на своята възвишена мисъл. Учителят се приближил към него.

–   Единният огън трябва да запали останалите четиридесет и девет – казал великият Председателстващ.

– Така да бъде – отвърнал Учителят. – След като съумя да запали своя светилник, Херкулес трябва да донесе сега светлината и на другите.

Скоро Учителят призовал Херкулес.

– Единадесет пъти се превъртя колелото и сега стоиш пред следващите Порти. Дълго време ти следваше огъня, който отначало мъждукаше неуверено, след това израсна и стана устойчив като фар, а днес вече сияе за теб като ярко слънце. Застани сега с гръб към тази ярка светлина; обърни крачка и се върни при тези, за които светлината е само мъждукаща точка; помогни им да я направят по-ярка. Отиди и намери Авгий, чието царство трябва да се прочисти от древното зло.

Аз казах.

И Херкулес минал през единадесетите Порти, за да търси цар Авгий.

Когато Херкулес приближил царството, в което управлявал Авгий, ужасна смрад   го ударила в носа и едва не го пратила в несвяст. Говорело се, че дълги години цар Авгий не е чистил оборския тор, който неговите стада трупали в оборите. Скоро полята станали толкова замърсени, че никаква реколта не можело да се отгледа върху тях. Освен това по земята тръгнала гибелна зараза, вземайки много човешки жертви.

Тогава Херкулес отишъл в двореца и намерил Авгий. Като разбрал, че той е готов да изчисти мръсните обори, Авгий изразил съмнение и недоверие.

–   Ти казваш, че ще изпълниш тази най-трудна задача без заплащане? – Попитал той подозрително.

 – Аз не вярвам на подобни самохвалковци. Херкулесе, ти си замислил хитър план да ми отнемеш трона. Аз не съм чувал за хора, които искат да служат на света без награда. Впрочем, готов съм да приветствам всеки глупак, който се съгласи да ми помогне. Но трябва да сключим договор, иначе ще се прославя като глупав цар. Ако ти направиш онова, което обещаваш за един ден, тогава една десета от моето огромно стадо ще бъде твоя; но ако претърпиш неуспех, твоят живот и собственост ще се окажат в мои ръце. Аз разбира се не вярвам, че ще изпълниш онова, което казваш, но ти разрешавам да изпробваш силите си.

Херкулес оставил царя. Той тръгнал през заразената местност и срещал талиги, натоварени с мъртвите тела на жертвите от чумата.

Скоро забелязал, че наблизо течели две малки реки – Алфей и Пеней. Докато стоял на брега на едната река, решението на задачата проблеснало в ума му.

Херкулес се трудил без почивка и накрая с цената на огромни усилия успял да обърне течението на реките към старото им русло, по което те били текли преди много векове. Водите на Алфей и Пеней се насочили право към пълните с тор обори на цар Авгий. Техните потоци измили цялата насъбирана с години мръсотия. Царството било освободено от смъртоносната зараза.

За един ден невъзможната задача била изпълнена.

Когато   Херкулес,   радостен   от   резултата,   се   върнал   при   Авгий,   царят   недоволно   се намръщил.

– Ти постигна успех с хитрост – развикал се царят гневно. – Реките свършиха цялата работа, а не ти! Това е хитра измама – да ми вземеш животните е заговор срещу моя трон. Ти няма да получиш никаква награда. Махни се, иначе ще ти отрежа главата.

Така гневният цар изгонил Херкулес от царството си и му заповядал никога вече да не пресича неговите граници под заплахата от смъртно наказание. След като изпълнил поставената му задача, синът човешки, който бил и син Божий, се върнал там, откъдето дошъл.

Ти стана служител на света – казал Учителят, когато Херкулес се приближил. – Ти всъщност продължи по пътя, връщайки се назад; ти дойде в дома на светлината, но по друга пътека; ти раздаде от своята светлина, за да може светлината на другите да засияе.

Съкровището, което дава единадесетият подвиг, е твое завинаги.

Енергията на Водолея

Във Водолей човек става учител, който служи.

Той може да бъде учител, защото се е научил да служи, а може да служи, защото е учител. Тези две качества вървят ръка за ръка.

Управителят на първата декада на Водолея е Сатурн. Той ни учи на дисциплина. Сатурн отваря пред нас вратата на благоприятната възможност. Чрез духовни упражнения и изпитания Сатурн укрепва нашата духовна сила и ни позволява да излезем от тъмата и да пребиваваме в светлина.

Отличителни признаци на посветения

Като посветен Херкулес поема задължение да върши три неща, които в обобщен вид представляват отличителни характеристики на всички истински посветени. Ако те поне като тенденция липсват у даден човек, той не може да бъде смятан за посветен.

  • Безкористно служене.  В случая не става въпрос за служенето, с което се заемаме само защото сме чули, че то е път към освобождението; ние действаме така, защото съзнанието ни вече не е насочено към нас самите. Ние повече не се интересуваме главно от себе си, нашето съзнание е станало универсално и затова не ни остава друго, освен да станем съпричастни към бедите на нашите събратя и да им помагаме. За истинския учител във Водолей това не е трудно.
  • Групова дейност. Това е нещо, за което ние и до днес имаме слаба представа. Светът е пълен с организации, общества и братства, които всъщност осигуряват поле за изява на твърде честолюбиви хора. Не искам да осъждам никого, но опитът ми с различни групи показва, че те често са разсадник на ревност и магнит за хора, които копнеят да поразят останалите с обема на своите знания и с чудото на жизнената си саможертва. Това не е пример за групова работа. Груповата работа в нейния духовен аспект означава човек да се занимава със своите дела като напълно забрави за личностния си „аз“ и работи предимно за благото на конкретни части от човечеството, с които се чувства свързан. Тази работа изключва честолюбието, отхвърля правенето на кариера в някаква организация и не допуска официални привилегии или изключителни права. Предполагам, че новите групи няма да избират някакви официални лица, а по-скоро ще работят чрез интуитивно-духовно взаимодействие между умовете на своите членове.
  • Саможертва. Саможертвата води личността по пътя на святостта. Тя има отношение както към груповия, така и към индивидуалния „Аз“; това е работата на посветения От върха на планината в Козирог Херкулес е трябвало да се спусне в калта на материята, за да изчисти Авгиевите обори. Нека се опитаме да си представим как се е чувствал той по онова време. Херкулес вече е бил изкачил върха на планината, минал е през всички велики изпитания, влязъл е от Козирог в духовното царство и частично е вкусил от мистичния екстаз. И точно в това висше духовно състояние му се налага да слезе долу и да чисти обори. Какъв контраст! Не някаква велика световна мисия, а чистене на обори.

Смисълът на изпитанието може да бъде формулиран по следния начин: Херкулес е трябвало да помогне за пречистването на света като правилно насочи през него силите на живота.

Обърнете внимание, че ние навлизаме в епохата на Водолея, където материализмът в неговия досегашен вид трябва да отмре.

Този знак поставя началото на школата на световните спасители. Той силно напомня за знака на „Йоан Кръстител“, т. е. за знака, подготвящ човечеството за онова, което е предстояло да бъде донесено от епохата на Рибите.

Водолеят   се   изобразява   като   човек,   който   държи   наклонена   делва.   Човекът   накланя делвата и от нея се изливат два потока – реката на живота и реката на любовта. Тези две думи (живот и любов) въплъщават цялата същност на епохата на Водолея; не формата, не ума, а животът и любовта.  

Тълкуване на изпитанието

Авгий, синът на Нептун (бога на водите и слънцето), притежавал големи стада, чиито обори не били чистени от тридесет години и вече преливали от оборски тор. Херкулес получил заръка да реши този въпрос. Мнозина преди него се били опитвали да изчистят оборите, но без успех – тази задача винаги се оказвала непосилна за тях.

Като посветен и човек на здравия разум, Херкулес слязъл от върха на планината и се заел да обмисля своята задача и да изучава разположението на оборите. Отначало той разбил стената, която ги обграждала, направил два големи отвора на противоположните страни и обърнал течението на близките две реки право към тях. Той не се опитал да изрива мръсотия-та като другите, а преодолял проблема с помощта на двете реки. Без повече усилия от негова страна оборите били изчистени.

Доволен от резултата, Херкулес се върнал при Авгий и викнал: „Аз изчистих оборите, те са абсолютно чисти!“ Авгий обаче отказал да му признае заслугата, като заявил, че това е постигнато с хитрост.

Може да се каже, че природата на емоционалните желания на великия Живот, в който живеем, движим се и съществуваме, също притежава стада животни, които откликват на обръщението „човешки същества“!

Според мен понятието „Бог“ е само символ. Аз не претендирам да знам какво точно означава той, но лично за мен това е символ на живота, който е вътрешно присъщ на всички форми и заедно с това е трансцендентен. Аз съм само един индивид от стадата животни, притежавани от Авгий, а оборите, в които живеят тези животни не са чистени от 30 години. Тук имаме 3 умножено по 10, където 3 е числото на личността, а 10 е числото на завършването.

Как ще реагирате, ако ви кажа, че в наши дни човечеството за първи път се превърна в координирано и завършено цяло – с разум, емоционална природа и физическо тяло, действащи като единно цяло, но и че нашите обори също не са чистени от 30 години?

Кои са двете неща, които прави Херкулес? Той разрушава бариерите. Това е първото, което ще се случи в епохата на Водолея. Ние правим първи стъпки в тази посока като се опитваме да мислим в широки категории и се отказваме от своята разединеност. Навсякъде по света се появяват мъже и жени, които се борят със себе си, за да постигнат широта на мислите си. В епохата на Водолея нациите, каквито ги познаваме сега – борещи се за себе си, за своите интереси и воюващи едни срещу други – ще трябва да отмрат. Ще отслабва и култивирането на патриотизъм, което всъщност често е възпитаване в ненавист. Ние трябва да учим хората, че те са човешки същества с определени отговорности; заедно с това можем да започнем да работим в по-широк план, развивайки съзнанието на човечеството като цяло. Както казва Браунинг „Човечеството се състои от всички отделни хора. С това единство картината се изчерпва.“

Включващото съзнание не означава човешко съзнанието е нещо повече: вие трябва да се научите правилно да осъзнавате времето. Във Водолей ще достигнем развитие, при което миналото, настоящето и бъдещето ще станат за нас остарели понятия и ние ще осъзнаем вечното настояще. То ще включва в себе си всяка област и аспект на съзнанието, което можем да наречем строго човешко. Такава е позицията на хуманиста, както аз я разбирам, и тя гласи: „Нека бъдем истински човечни преди да се опитаме да станем свръхчовечни“.

Позволете да ви задам следния въпрос. Способни ли сте разумно, със симпатия и разбиране да проникнете в съзнанието на най-близките членове на вашата фамилия и да разберете защо те мислят така, а не иначе, защо при определени обстоятелства се държат по конкретен начин?

Възпитавайте в себе си духа на Водолея, за да можете да давате на хората свобода, развивайте своята способност да се доверявате. Изключете недоверието от отношенията си с тези, с които сте свързани, повярвайте в тях и те няма да ви подведат. Достатъчно е само да ги заподозрете в някакви недобри мотиви и те ще ги оправдаят – това обаче ще бъде ваша собствена вина. Нека бъдем възможно най-справедливи към светлината, която носим. Нека развиваме у себе си духа на Водолея – дух на единство, любов, разбиране и разум, дух, свободен от авторитети, който свети във всяко човешко същество, с което общуваме, т. е. всичко най-добро, което носим в нас. И ако не сте успели да видите у човека онова най-добро, което той носи, то винете себе си, а не него.

♒︎ Единадесетият Подвиг на Херкулес ♒︎

Когато разрушаваме бариерите на разединението, ние пускаме двете реки – водите на живота и реката на любовта. Аз не мога да говоря за тях, защото не знам какви са те. Мнозина говорят за живота и за любовта, но това са само думи. Аз засега не зная какво е това живот, а ние определено не знаем и какво е това любов.

Нека се опитаме да си изясним какво разбираме под река на живота и река на любовта, които след разрушаването на стените се устремиха към човечеството. Ние все по-бързо навлизаме в ерата на енергията и на любовта. Знаете ли каква огромна пробойна бе направена в стените по време на последната война и че след нея любовта и енергията започнаха да означават много повече, отколкото преди?

Когато направите всичко по вашите сили за разрушаване на стените и за проявление на живота   и   любовта   чрез   собствената   ви   душа,   чиято   природа   е   Любов-Мъдрост,   не   чакайте признание – няма да го получите. Тежка е съдбата на първия в различните области на мисълта, на този, който се опитва да изрази новите идеали – той винаги среща неразбиране, а понякога дори и по-лошо. Няма да ви поздравят, няма да ви бъде леко, но помнете: вие проправяте пътеката, за да може в бъдеще да изчезнат разделението и ненавистта.

Алис.А.Бейли и Тибетеца „Подвизите на Херкулес – Уроците на човешката душа през знаците на Зодиака“