Алхимия на Любовта

Любовта казва

Любовта казва: Можем всички да живеем заедно.

Умът казва: Това няма, онова няма.

Любовта казва: Всеки може да направи по една малка отстъпка.

Умът казва: Никакви отстъпки!

Любовта казва: Имаме всички условия още сега.

Умът казва: Нямаме условия, кой знае дали и кога ще дойдат.

Любовта казва: Всичко е постижимо.

Умът казва: Толкова е непосилно.

Любовта казва: Повярвай и ще ти се даде.

Умът казва: Да ми се даде и ще повярвам.

Любовта казва: Погледни Същността и виж Eдинството.

Умът казва: Аз ще живея само за себе си.

Любовта казва: Зная твоето бъдеще – един ден ти ще се превърнеш в Мъдрост и ще сме Брат, и Сестра.

Умът казва: Слънцето на Истината ме ослепява.

Любовта: Остави се да бъдеш ослепен и влез в Мъдростта, защото тя е твоето бъдеще.