Прогнози

Живата вода - Ерата на Водолея

Символи и Значения през погледа на Езотеричната Астрология

За да вникнем по-добре в предназначение на тази Ера и в нейните атрибути, както и да изясним на себе си по-добре нашето място в нея, е необходимо да я разгледаме през призмата на Езотеричната Астрология – ориентиранa към Пътя на Душата и нейното място в Космичния Ред.

Подвигът на Херакъл/Херкулес – „Изчистване на Авгиевите обори“

„Дълго време ти следваше огъня, който отначало мъждукаше неуверено, след това израсна и стана устойчив фар, а днес вече сияе за теб като ярко слънце. Застани сега с гръб към тази ярка светлина; обърни крачка и се върни при тези, за които светлината е само мъждукаща точка; помогни им да я направят по-ярка. Отиди и намери Авгий, чието царство трябва да се прочисти от древното зло. Аз казах.

Когато Херкулес приближил царството, в което управлявал Авгий, ужасна смрад го ударила в носа и едва не го пратила в несвяст. Говорело се, че дълги години цар Авгий не е чистил оборската тор, който неговите стада трупали в оборите. Скоро полята станали толкова замърсени, че никаква реколта не можело да се гледа върху тях. Освен това по земята тръгнала гибелна зараза, вземайки много човешки жертви.

Тогава Херкулес отишъл в двореца и намерил Авгий. Като разбрал, че той е готов да изчисти мръсните обори, Авгий изразил съмнение и недоверие.

–  Ти казваш, че ще изпълниш тази най-трудна задача без заплащане? – попитал той подозрително. – Аз не вярвам на подобни самохвалковци. Херкулесе, ти си замислил хитър план да ми отнемеш трона. Аз не съм чувал за хора, които искат да служат на света без награда. 

Херкулес оставил царя. Скоро забелязал, че наблизо течели две малки реки – Алфей и Пеней. Докато стоял на брега на едната река, решението проблеснало в ума му.

Херкулес се трудил без почивка и накрая с цената на огромни усилия успял да обърне течението на реките към старото им русло, по което те били текли преди много векове. Водите на Алфей и Пеней се насочили право към пълните с тор обори на цар Авгий. Техните потоци измили цялата насъбрана с години мръсотия. Царството било освободено от смъртоносната зараза. За един ден невъзможната задача била изпълнена.

Когато Херкулес, радостен от резултата, се върнал при Авгий, царят недоволно се намръщил

–  Ти постигна успех с хитрост – развикал се царят гневно. – Реките свършиха цялата работа, а не ти! Това е хитра измама. Ти няма да получиш никаква награда. Махни се, иначе ще ти отсека главата. Така гневният цар изгонил Херкулес от царството си и му заповядал никога вече да не пресича неговите граници под заплаха за смъртно наказание. След като изпълнил задачата, синът човешки, който бил и син Божий, се върнал там, откъдето дошъл.

–  Ти стана служител на света – казал Учителят, когато Херкулес се приближил. – Ти всъщност продължи по пътя, връщайки се назад; ти дойде в дома на светлината, но по друга пътека; ти раздаде от своята светлина, за да може светлината на другите да засияе. Съкровището, което дава единадесетия подвиг, е твое завинаги.“

Първото нещо, което трябва да се случи в Епохата на Водолея, е разрушаване на бариерите. Първите стъпки в тази посока са, като се опитваме да мислим в широки категории и се отказваме от своята разединеност.

В Епохата на Водолея нациите, каквито ги познаваме сега – борещи се за себе си, за своите интереси и воюващи едни срещу други – ще трябват да отмрат.

ЩЕ ОТСЛАБВА И КУЛТИВИРАНЕТО НА ПАТРИОТИЗЪМ, КОЕТО ВСЪЩНОСТ ЧЕСТО Е ВЪЗПИТАНИЕ В НЕНАВИСТ.

ТОВА, КОЕТО ТРЯБВА ДА СЕ СЛУЧИ ВЪВ ВОДОЛЕЙ, ТОВА НИ ЧАКА В БЪДЕЩЕ, ЗА ТАЗИ ЦЕЛ РАБОТЯТ И ООН, И ДВИЖЕНИЯТА ЗА СВЕТОВЕН МИР, И РАЗЛИЧНИТЕ ГРУПИ В ОБЛАСТТА НА РЕЛИГИЯТА, ПОЛИТИКАТА И ИКОНОМИКАТА; като цяло става дума за рушене на предразсъдъците и за възпитаване на мислене в международни категории. Разрушаването на бариерите трябва цялостно да обхване и промени общественото мнение, а то се характеризира с бавна еволюция и с голяма емоционалност – в това е целият проблем.

Във Втората Декада на Епохата на Водолея, когато управлява Меркурий (посланикът на душата през ума към мозъка) общественото мнение ще се формира от разума, а не от емоциите, и в света ще се появят много мислители. Задачата на тези, които пишат и работят в тази посока (а те вече са хиляди), е да започнат да мислят конструктивно и правилно, така че да положат основа за силите, които се вливат в нас. 

В Новия завет срещаме израза: „Края на Света“. Мнозина едва сега започват да разбират неговия смисъл, а именно, че знакът Риби, в който Христос, великият световен Спасител, се появява в света, в определен момент ще отмине и че това време вече наближава. 

Ние обаче не сме изправени пред съдния ден, в който овцете ще бъдат отделени от козите, като при това първите отиват в царството небесно, а вторите – в ада. 

Неясно защо се смята, че овцете ще отидат в рая, а козите – в ада. Истината всъщност е точно обратната. Козелът в Козирог е посветеният и от езотерична гледна точка именно козите отиват в рая, защото те действат в духовното царство, което е и раят; овцете си остават на земята, докато не престанат да бъдат овце и не се научат да имат собствени мисли. Тогава те ще станат кози, ще се изкачат на върха на планината и от покорни последователни ще се превърнат в независими търсещи.

Входът в рая са портите към епохата на Водолея, настъпваща през последните двеста години. Казват, че около двехилядната година Полярната звезда и звездата Вега ще бъдат в съвпад и за нас ще настъпи Епохата на Водолея – така, навлизайки в нея, силите на Риби за нас бързо ще гаснат. Всичко, което ще се случи във физическия план на проявление, ще бъде обусловено от разгръщането на определени субективни сили.

В Епохата на Водолея ние ще се учим чрез символиката на водата и пречистването как от човешко същество да се развием в душа.

Задачата на тази Епоха и на силите работещи в нея и чрез нея е, животинската природа, емоционалната структура и разумът да станат вторични, а душата – като аспект на съзнанието и универсален импулс във всеки от нас, който ни съединява с Бог – да излезе на преден план. Иначе казано, ние ще оставим зад себе си човешкото царство и макар да оставаме във физическо тяло, нашето съзнание ще бъде фокусирано в петото царство на природата (в духовното царство).

Противоположният знак на Водолей, е Лъв, знакът на индивида, на човека, който вече се е осъзнал като човешко същество. Той здраво е стъпил върху собствените си крака; бил е центъра на своята вселена; звездите са се въртели около него и всичко се е случвало във връзка с него. При това той е усвоил важния урок, че е възможно да не е чак толкова важен, колкото му е изглеждало, и че след определено обучение може да придобие още по-голям „Аз“.

Във Водолей ученикът става Учител, посветил се на служене. Той може да бъде учител, защото се е научил да служи, а може да служи, защото е учител. Тези две качества вървят ръка за ръка.

Управителят на първата декада на Водолея, е Сатурн. Той ни учи на дисциплина. Сатурн отваря пред нас вратата на благоприятната възможност. Чрез духовни упражнения и изпитания Сатурн укрепва нашата духовна сила и ни позволява да излезем от тъмата и да пребиваваме в светлината.

Три главни стъпки, урока, за усвояване по време на Епохата на Водолея са:

1.  Безкористно служене. Ние повече не се интересуваме главно от себе си, нашето съзнание е станало универсално и затова не ни остава друго, освен да станем съпричастни към бедите на нашите събратя и да им помагаме. За истинския учител във Водолей това не е трудно.

2.  Групови дейности. Груповата работа в нейния духовен аспект означава човек да се занимава със своите дела като напълно забрави за личностния си „аз“ и работи предимно за благото на конкретни части от човечеството, в които се чувства свързан. Тази работа изключва честолюбието, отхвърля правенето на кариера в някаква организация и не допуска официални привилегии или изключително права. Новите групи няма да избират никаква официални лица, а по-скоро ще работят чрез интуитивно-духовно взаимодействие между умовете на своите членове.

3.  Саможертва. Саможертвата води личността по пътя на святостта. Тя има отношения както към груповия, така и към индивидуалния „Аз“; това е работата на посветения.

Материализмът в неговия досегашен вид, в Епохата на Водолея, трябва да отмре окончателно. Ние ще боравим изключително със сили. Ще се ползва друг език – символичният език на самата енергия.

Всички хора ще станат практикуващи окултисти, като под окултист разбираме онзи, който живее и работи в света на силите, започвайки с тези в самия себе си.

Водолеят се изобразява като човек, който държи наклонена делва. Човекът накланя делвата и от нея се изливат два потока – реката на живота и реката на любовта. Тези две думи – Живот и Любов, въплъщават цялата същност на Епохата на Водолея; не формата, не ума, а животът и любовта.

В Лъв вече сме достигнали до просветлението, че „Аз съм Аз-а“ и това ние наричаме самосъзнание. Във Водолей идва просветлението, че: „Аз съм Онова“, или „Аз“-ът вече се отъждествява с груповото съзнание. Човешкото самосъзнание отстъпва на заден план, индивидуалността губи значение, личността се разглежда само като механизъм, а съзнанието става единно с всичко съществуващо.

В Зодиака има два законодателя – Регул и Кеф. В Лъв се намира една от четирите кралски звезди – Регул, законодателят, законът на индивидуалността, на егоизма и конкуренцията, законът, който противопоставя човека на всички останали и го подтиква да трупа и граби, законът, по който сега живеем, законът на съперничеството.

Регул, законът на индивида, трябва да отстъпи място на Кеф,т.е. на закона на Водолея. Тогава ще имаме нов закон, основан на страданието, просветлението и любовта. Ако е страдал достатъчно, човек престава да се грижи главно за себе си. Разбираме, че единственият път към щастието не е в освобождаването от страданието, а в това да се разтворим в нещо извън нас.

Законът на Водолея се основава на духовното просветление, на интуитивното възприятие и братската любов, която ни отъждествява с всяка форма във всяко царство на природата. 

Колкото по-пречистени и фини са формите, чрез които действа животът, толкова по-бърза е реакцията. Ето защо нараства скоростта на промените във всяка област на живота и защо сме подложени на такова напрежение. Ние все още носим тела, развити в епохата на Риби, а правим опит да вибрираме в съответствие с епохата на Водолея. Ние обаче не сме Водолеи, все още няма истински Водолеи –  не сме достатъчно подготвени за това. Сам някои от раждащите се сега деца притежават съответните признаци, но дори и те са малко и се намират на междинен етап.

Във Водолей ще достигнем развитие, при което миналото, настоящето и бъдещето ще станат за нас остарели понятия и ние ще осъзнаем вечното настояще. 

Във Водолей излиза на преден план позицията на хуманиста, и тя гласи: „Нека бъдем истински човечни“ преди да опитаме да станем свръхчовечни. 

Днес ние сме предимно едни емоционални, воднисти и непостоянни създания, които все още не са просветлени и които се борят срещу разделението.

Да възпитаваме в себе си Духа на Водолея, значи да да можем да даваме на хората свобода, развивайки своята способност да се доверяваме. Изключете недоверието от отношенията си с тези, с които се свързани, повярвайте в тях и те няма да ви подведат. Достатъчно е само да ги заподозрете в някакви недобри мотиви и те ще ги оправдаят – това обаче ще бъде ваша собствена вина. Нека бъдем възможно най-справедливи към светлината, която носим. Нека развиваме у себе си духа на Водолея – дух на единство, любов, разбиране и разум, дух, свободен от авторитети, който свети във всяко човешко същество, с което общуваме, т.е. всичко най-добро, което носим в нас. И ако не сте успели да видите у човека онова най-доброто, което той носи, то винете себе си, а не него. Такава е истината. Ако някои неправилно разбива вашите думи, това означава, че сте се изразили недостатъчно ясно. Самосъзнанието в епохата на Водолея винаги е необходимо, но не това самосъзнание, което съществува сега.

Когато разрушаваме бариерите на разединението, ние пускаме двете реки – водите на живота, и водите на любовта. 

Когато направите всичко по вашите сили за разрушаване на стените и за проявление на живота и любовта чрез собствената ви душа, чието природа е Любов. Мъдрост, не чакайте признание – няма да го получите. Тежка е съдбата на първия в различните области на мисълта, на този, който се опитва да изрази новите идеали – той винаги среща неразбиране, а понякога дори и по-лошо. Няма да ви поздравят, няма да ви бъде леко, но помнете: вие проправяте пътека, за да може в бъдеще да изчезнат разделението и ненавистта. 

Можем да мислим за Водолея като за знака на „Йоан Кръстител“. В един смисъл ние загърбваме знака Риби, но в друг смисъл се движим към ерата на Риби, когато ще се появи Спасителят на света. Както разглеждаме Водолея като знака на Йоан Кръстител, така можем да разглеждаме и себе си в своята област, която и да е тя. 

От гледна точка на космическата картина, правейки всичко възможно за даденото време, ние изпълняваме функцията на Йоан Кръстител и подготвяме пътя за едно необикновено събитие, което ще се случи, когато Спасителят на света се яви още веднъж – тогава човечеството ще приеме следващата велика истина и ще направи още една крачка към нейното усвояване. 

Таро Карта ответстваща на Водолей – „Звездата“

Символика и значение:

Отдаденост на мига, смяна и прелом на ценностите.

Спиритическо вглеждане навътре в себе си, разбиране за съвършенството на Космоса, обновление и прераждане.

Звездата на Витлеем – доверие в един по-висш ред.

Съзидателна надежда.

Необремененост, доверие в бъдещето.

На Картата е изобразена гола, женска фигура, (което още веднъж припомня главната роля на Жената в Ерата на Водолея), в лазурносиня и розова светлина. Тя е дошла от Вселената, за да донесе на света копнежа, копнежа за живот, който се сбъдва в скута и на гърдите на майката. Със слизането си на Земята тя прониква в светлината на нашето съзнание, за да ни свърже с женствеността в нашата душевност. 

Това е Нут – Господарката на Звездите. Тя държи две чаши – една златна, от която високо над главата си излива вода, и една сребърна, от която тече безсмъртната тинктура на живота. И двете чаши приличат на женски гърди. Нейната голота не само притежава притегателната сила на необлеченото тяло. Тя е визия за неописуемото, в която се носи тъгата на непостижимостта. Този копнеж, който при новородените за първи път се изразява в търсенето на майчината гръд, но в същото време носи в себе си и подсъзнателното желание да се слее с Космоса (да стане едно с майката), не може да се осъществи в живота. 

Тя е Феята на Звездите, чийто дом е в дълбините на Космоса, е израз на несъзнателния копнеж, който се излъчва от красотата на една истинска жена. Тя не е огън, а само копнеж за светлина, затова носи проекцията на нашето търсене.

Тя ни казва да не живеем живота, а да го мечтаем, да изживяваме копнежа за мечтания живот и така да се отдадем на душевните си копнежи. 

Тя излива жива вода от двете големи чаши и по този начин не само напоява земята, но и самата себе си в огледалото на елементите. Така е живата вода разпознаваме космическия порив, който се изразява в нашия стремеж към обновление.

Богинята на Звездите не се разпознава (но ние се откриваме в нея) не като същинската богиня на любова, а като инстинктивен импулс хората да се влюбят в любовта, а с това и в силата на надеждата, основа на обновлението или воля за сътворяване от самия себе си. 

Звездата изразява изливането на висшето вдъхновение, при което потича спираловидната мъгла на космическите енергии. 

В тази карта откриваме неограничените възможности не само на надеждите, но и на илюзиите, защото пяната на появяващите се видения карат представите да се превръщат в реалност. Изглежда така, сякаш девойката вдъхновена от представата си за своята божественост и подвластна на идеалния Бог-Любов, не се приближава към Земята(материята), а се стреми към сливане с безкрая на Вселената.

Но Звездата е не само принципът на надеждата, произлязъл от желанието за обновление на самата себе си. Тя е и примамващият призив на боговете, който ние дар от „матрицата на копнежа“ и внушен в мечтите на „отпечатъка на Душата.“

Откровението на Нут:

„Ако запалиш моя тамян пред мен под звездното небе и ме повикаш с чисто сърце, със змийския огън в него, можеш да полегнеш върху гърдите ми. После ще искаш да даде всичко за една целувка; но който даде и една частичка прах, ще загуби всичко на часа. Бледа  или пурпурна, забулена или похотлива, аз, която съм самото блаженство и самият пурпур и опиянението на скритото Аз, аз ви желая. 

Сложете си крилата и събудете навитата змия на великолепието у вас: Елате при мен! Където и да се срещнем, нека жрицата говори – а очите ви трябва да горят от желание, когато тя застане в тайния ми храм голя и ликуваща – и събудете пламъка в сърцата на всички с вашето любовно песнопение.“

Звездата е не само картата на надеждата, на подсъзнателното желание за живот и на погледа към по-висшите взаимовръзки. Тя е и израз на подсъзнателния стремеж да се отдадем на течението на блаженството и ведрата безотговорност. За какво мечтая? За кого мечтая? За какво мечтае моето същество в мен? Защото това, че човекът знае за какво мечтае, не го прави нито наистина човек или истински човешки, нито той се придвижва нанякъде с това – а просто се превръща в психолог; в мечтател, който познава мечтите си.

Звездата символизира различното разбиране на космическите взаимовръзки и доверието в законите на абсолютното. Тя олицетворява душевното разбиране, вътрешното убеждение и свързаното с него доверие в закономерността на Сътворението. 

ЗАТОВА КАРТАТА МОЖЕ ДА ОЗНАЧАВА НАЧАЛОТО НА НЯКАКЪВ ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ, В КОЙТО С ОБЛЕКЧЕНИЕ ЩЕ УСТАНОВИМ, ЧЕ СМЕ СЕ ОТЪРВАЛИ ОТ ПРОБЛЕМИТЕ И СМЕ СВОБОДНИ ДА ИЗПЪЛНИМ ДНИТЕ СИ С БЕЗГРИЖИЕ, ЗА КОИТО В БИБЛИЯТА СЕ КАЗВА: „Погледнете птиците небесни, че не сеят, нито жънат, нито в житници събират; и вашият Отец небесен ги храни.“

Архетип: Жива вода

Буква: „Хе“ – „прозорец“ – Еврейската буква означава прозорец: символ на копнежа по ангелите и мечтания от тях звезден свят.

Число: 17 – Това е числото на новата надежда. Смятано по последната луна нататък, седемнадесетата нощ е тази, в която след три безлунни нощи на западния хоризонт отново може да се забележи сърпът на новата луна.

Идзин: Джунфу – „вътрешна истина“ – вътрешно доверие и правдивост.

Руна: Вуньо – „радост“ и „лагуз“ – вода, жизнена енергия, течаща хармония, която удовлетворява вътрешния божествен копнеж чрез леене и миене – изпълнение копнежа на живота към самия себе си.

Божества: Афродита/Венера, Ашера, Астарта, Ищар или Изида.

Свещени места: Градината на Ериниите (на хълма Колонос край Арина); градините на Хесперидите; островът на блажените мистерии или скалата на Лорелай и Рейн.

Ритуал: ритуално почистване (баня) като символ на обновлението на живота и съзерцанието.

Картина: „Раждането на Венера“ – Ботичели

Прозведение: „Песен на Песните“ – Соломон

Музика: „Песен на дъщерите на Рейн“ в „Рейнска злато“ от Рихард Вагнер, и „Мечта е, не може да бъде наистина“, терцет от заключителния ансамбъл  от „Кавалерът на розата“ от Рихард Щраус. 

Ухания:  жасмин, роза, офири, бадемово масло

Минерал: аквамарин, розов кварц, звезден сапфир, син, лазурен камък.

Алхимия: побеляване (albedo)

“Ние, водите на живота! Извор, който извира сам от себе си и затова толкова пълноводно тече, колкото повече пиете от нас…Пийте! Пийте! Прави, каквото искаш!“ (Михаел Енде, „Една безкрайна история“).

ВОДОЛЕЙ Е СВЪРЗАН С РАБОТАТА НА 5-ТИ КОСМИЧЕН ЛЪЧ – КОНКРЕТНО ПОЗНАНИЕ 

и също Откровение и способността да виждаш нещата такива, каквито са, без воал. Това е способността да се реагира на момента, способността да се съобщава какво наистина се случва. На противоположната страна това е човек, който е затворен и вярва само в едно нещо и не му е позволено да отвори ума си за нещо друго. Петият лъч е разположен в центъра на веждите.

5-ти Космичен Лъч

Конкретни знания

Предаван чрез Лъв, Стрелец и Водолей Преобразен през

Слънцето, Уран, Юпитер и Земята

В работата на 5-ти лъч са включени ЛЪВ/СТРЕЛЕЦ/ВОДОЛЕЙ

Енергията на конкретната наука или знание.

За да разбере този израз на божествената воля, ученикът трябва да има предвид окултния афоризъм, че „материята е дух в най-ниската му точка на проявление и духът е материята в най-високата си степен“. По същество това е волята, която произвежда конкреция и същевременно представлява точката, в която духът и материята са балансирани и равнопоставени. Това е причината, поради която човешкото съвършенство се пренася съзнателно върху менталния план, петата равнина; това е породено от петия лъч и при тази плоскост освобождението става в момента на петия посвещение. Това е волята, която е присъща на веществото и която задейства всички атоми, от които са направени всички форми. Тя е тясно свързана с първата слънчева система, дори освобождавайки членове на човешкото семейство, които ще съставят ядрото, около което е изградена третата слънчева система. Енергията на този лъч е интелигентността; то е семето на съзнанието, но не и на съзнанието, както го разбираме; това е присъщият живот на материята и волята да се работи интелигентно; това е, че живеем нещо, за което нямаме име, което е било продукт на първата слънчева система. Това е едно от основните богатства на Бог, Отец, а също и на човешката Монада. Това е Волята за действие. Днес, що се отнася до човечеството, неговият най-висок израз е освобождението чрез смърт или посвещение.

     – Езотерична астрология , стр. 599

Пороци и добродетели на 5-ти Лъч

Енергията на невежеството.

Критика.

Силата за рационализиране и унищожаване.

Психична раздяла.

Желание за знания. Това води до материална активност.

Подробен анализ.

Интензивен материализъм и временно отричане на Божеството.

Засилване на силата за изолиране.

Последиците от грешен акцент.

Изкривени възгледи за истината.

Психическа преданост към форма и формиране на дейност.

Осъзнаването на душата и нейните потенциали.

Сила да разпознаете и да се свържете с Ангела на присъствието.

Чувствителност към Божеството, към светлината и към мъдростта.

Духовна и умствена преданост.

Силата да вземеш посвещение. (Това е въпрос от реално значение.)

      – Езотерична психология II , стр. 42

Блясъкът на 5-ти Лъч

Блясъкът на съществеността или прекалено подчертаването на формата.

Блясъкът на интелекта.

Блясъкът на знанието и на определението.

Блясъкът на увереността, основан на тясна гледна точка.

Блясъкът на формата, която крие реалността.

Блясъкът на организацията.

Блясъкът на външния, който крие вътрешния.

   

Методи за преподаване на истината

Висш израз Наука за душата. Езотерична психология.

По-нисък израз Съвременни образователни системи и ментални науки.

Смисълът на интелекта . Познанието на Бога.

Ученик и лъчевия ум, знанието, науката, ученият.

Планета – Венера. Господарите на ума идваха от Венера.

Ден – петък

Екзотеричен цвят – Жълт

Езотеричен цвят – Индиго

Човешки принцип – Висш ум

Божествен принцип По-високо знание. „Бог видя, че е добре.“

Пламък на елемент

Инструмент на усещане – Астрално тяло

Телесно местоположение – Мозък

Долна ментална равнина

Център – Ajna център

Кралства  –  Човешки, Души

Нации

       Франция (душа) „Освобождавам светлината“. (личност: 3)

       Австрия (личност) „Аз служа на светлия път“. (душа: 4)

Езотерично този принцип на чувствителност седи в слънчевия сплит.

       – Езотерична психология I , стр. 411-4

Извлечено от

Събраните съчинения на Алис А. Бейли, както бе отбелязано по-горе

Ползване материали за статията „Живата Вода – Ерата на Водолея“:

•          Алис.А.Бейли „Подвизите на Херкулес“ 

•          Акрон/Хайо Банцхаф/ Таро на Кроули/Наръчник към картите на Алистър Кроули и лейди Фрида Харис.