Философия

Войска на Светлината

Както в другите войски, така и във Войската на Светлината има различни подразделения и бригади. Има сухопътни сили, военноморски, военновъздушни.

Сухопътните се занимават с най-плътните дела на материалния план, военноморските – с емоционалния план, военновъздушните с менталния план.

Има фронтоваци, кашици, снайперисти, картечари, стратези, шпиони, стационар, има редници, ефрейтори, младши сержанти, майори, полковници, генерали, армейски генерали, маршали, има запасни офицери.

Всеки е сложен да изпълнява определена функция в йерархичен ред според своите знания, умения, природна наклонност, душевност и прочие.

В хода на тези сражения, е нормално няколко пъти да се влезе в Стационара, особено, ако си в по-предните редици на сражението. Но всяка малка спечелена битка е подвиг, и всяко малко спечелено сражение – чест.

Битката е за Човешката Душа. Войната е за Освобождение на Човешката Душа от наложените и самоналожени окови.

Затова Великата Майка застана на Чело на Редиците и вече предвожда, защото нейната Рожба – Душата, плаче и ридае, и нейният плач се разнася из цялото Пространство. Затова идва Утешителката да освободи Рожбата си.

Вие мислите, че тя ще мине ей така, не тя ще мине с пламтящ меч през всички Зандани, и нищо не може да я спре да освободи Рожбата си. Защото Мъжът й я видя колко страда, и й каза: „Ето, давам ти този Пламтящ Дух, върви и освободи Рожбата си.“