Астро

Сатурн в знаците

 – кармични уроци, страхове, растеж, ограничения, бащата, дълг, отговорност, задължения.

♄♈︎ – потискане на волята и спонтанността, сексуални задръжки, или злоупотреби, постоянна самозащита, проблеми с егото, сурови преценки, авторитарност, морализаторстване, не вземане предвид последствията от своите действия, нарушено е кръвоснабдяването на главата, което води до главоболие и проблеми с очите.

Преработен ♄♈︎ – самочувствие, сила, дисциплина в съчетание с инициативност, воля, лидерски и организаторски умения, генерал.

♄♉︎ – ненаситност за храна, тестове за устойчивост, твърдост и упоритост, ценностната система се развива бавно и трудно, леност, но когато бъде формирана става почти невъзможно да се прекрои, алчност за материални придобивки, липса на търпение, или мазохизъм, роб на собствения си стомах и сетивата си.

Преработен ♄♉︎ – водене на естествен и прост живот с ритмите на природата, натрупване на стабилност на всички нива, и ползването им за някаква по-висока идея, правилно ползване на търпението.

♄♊︎ – личността има две страни – едната търпелива и смирена, другата – безразсъдна, подчинена на престъпни инстинкти, Трудност за директно общуване, повърхностно говорене, хаотичност, проблеми с белите дробове, ръцете, дишането, отмъстителност към братя, сестри, близки, съседи, забавяне, чести спирания от органи на реда по време на кратки пътувания.

Преработен ♄♊︎- претегляне на думите, говорене ясно и точно, знае как незабавно да сравнява фактите, избирателно общуване според стойността на комуникацията, отговорно Слово, практически, изобретателен ум, способност за математика.

♄♋︎ – чести промени на местоживеенето, проблемни отношения с майката, неспособност за показване на емоционална грижа, свръхгрижовност, лошо храносмилане, проблеми с гърдите, обидчивост, самота, затвореност, инфантилизъм, болезнена зависимост от родителите, живеене в миналото, събиране на ненужни вещи, труден семеен живот поради неспособност за отваряне и постоянни защитни реакции.

Преработен ♄♋︎ – познаване на дълбините на човешката душа.

♄♌︎ – трудност за творческо изразяване, забавяне на самоосъзнаващите процеси, голяма зависимост от публика неформална или формална, снобизъм, желание за създаване на каста, арогантност, проблеми с гърба, гръбнака, сърцето, трудни емоционални връзки с децата, бездетност, желание за власт, разочарования в любовта, трудност да поеме ангажименти там.

Преработен ♄♌︎ – издръжливост, самоукост, творчески да се преосмисли всяка система, организирано, дисциплинирано, лично творчество, способност да обича дълго време със сила и благородство, детски учител.

♄♍︎ – забиване в малките, незначителни подробности, работохолизъм, неврози, болезнено отношение към работата, хаос в ежедневния живот, лоша организация на малките задачи.

Преработен ♄♍︎ – висока квалификация и тясна специализация в работата, педантичност, административни способности, високо чувство за дълг, точност, учи се от опита си.

♄♎︎ – постоянно чувство за справедливост, и изкривени критерии свързани с нея, непрестанна критика в партньорските отношения, не понася такава, дипломация на всяка цена, или не на място, префиненост.

 Преработен ♄♎︎ – намиране на ключа към всяка система и способност за нейното хармонизиране, виждане на едно и също събитие от различни ъгли, способност за безпристрастна правдивост, хармoничен живот – дълголетие.

♄♏︎ – неморални действия, саркастична реч, агресия, продължителни екстремни тестове, продължителните и сериозни изпитания водят до формиране на жизнената система, лице в лице със смъртта, опасност от отрови, сексуални блокажи.

 Преработен ♄♏︎ – желязна воля и справяне с всякакви трудности, изключителни психологически способности, които стигат до най-дълбоките страни на човешката психика, унищожаване на всичко остаряло, невъзможност да бъдат пречупени, пълна липса на страх, контакти с друг свят, окултни способности, магия, тантра, рейки.

♄♐︎ – догматизъм, счита, че винаги е прав, готов да оправдае всяко свое зверство, жилава алчност, прекалена грижа за репутацията, критика, цинизъм към всичко философско и духовно, безцелност, няма устрем, нито посока, липса на всякакво желание за приключение.

 Преработен ♄♐︎ – сериозни занимания с религия, философия, висше образование, оптимизъм, надеждност, организираност в голям мащаб, прекрасен идеолог, привлича хората като магнит, способен да събере цяла армия под една идея, преподавателски способности.

♄♑︎ – аморални действия, поддаване на изкушения, студенина, крайна амбициозност и строгост, деспотизъм, песимизъм, черногледство, тесногръдие, фанатизъм, мрачност, краен материализъм.

Преработен ♄♑︎ – трезва преценка, аскетизъм, изключително организационни умения, ред, в състояния да се абстрахира от абсолютно всичко, много ясно знание от какво се нуждае човек и от какво не, земна мъдрост, изчисляване на всяка своя стъпка и знание, че нито едно действие не остава без последствия, не оставя кармични следи.

♄♒︎ – трудност да експериментира, разделяна на хората на „Добри“ и „Лоши“, бунтар, липса на идеи, или на гъвкавост в идейно отношение, страх от летене, проблеми с глезените.

Пеработен ♄♒︎ – способност да изключваш Времето, да го възприемаш, като разширяваща се концепция, не се правят изводи и обобщения с лека ръка, изобретателност съчетана с организация и дисциплина, реформаторство, практичен, структуриран, заземен идеализъм.

♄♓︎ – крайна склонност към усамотение, болни фантазии, престой в болници затвори заради зависимости – емоционални, алкохолни, или наркотични, безгръбначност, чувство за малоценност, за безполезност, илюзии, розов свят.

Преработен ♄♓︎ – мистика, медитация, висок морал, всичко се вижда от гледна точка на най-високата, божествена хармония, премахване воала на всички илюзии, силна интуиция, съвестен служител в болница, затвор, приют.