Астро

Меркурий в знаците

  – общуване, обмен, връзки, братя, сестри, съседи, обучение, кратки пътувания, качества на ума, интелект, логическо мислене.

☿♈︎ – ярък ум, способен на внезапни прозрения, бърза мисъл, импулсивно мислене, синтетичност, бързо и страстно говорене, директно и прямота в изказа, липсва последователност.

☿♉︎ – приятен глас, търговска способност, стабилен ум, но труден откъм промени, обръща голямо внимание на формата на изказването, звучи солидно и тежко, упоритост, неразбиране на прости, и очевидни неща.

☿♊︎ – способност за литература, писане, лек и свеж ум, приказливост, изобилие от контакти, красноречие, умение за слушане, умения в чуждите езици, сръчност и бързина в работата с ръце.

☿♋︎ – честа смяна на домовете, емоционално общуване, асоциативен ум, дълбока и много упорита памет, подсъзнателните процеси играят важна роля в мисленето, мислите са насочени в посока дом, семейства, съхранение, опазване, грижа.

☿♌︎ – хвалби, мислите са насочени към увеличаване на интелектуалните възможности, склонност към драма, ярки жестове, ползване на паузи, постоянна нужда да се изразяват мислите си, публикуват.

☿♍︎ – значителна интелигентност, способност за бизнес, ясно, логично, последователно мислене, интегрална структура, детайлизиране на информацията, отлични аналитични умения, прекалено сух интелект.

☿♎︎ – балансиран, спокоен ум, склонен към чести колебания, доминират естетическите критерии, изтънчено мислене, добри в разработването на компромисни решения.

☿♏︎ – подозрителен и критичен ум, критическа интелигентност в дoпълнение със страхотна интуиция, веднага открива слабите места в теорията, интелектуална безпощадност.

☿♐︎ – мисленето е под влияние на идеологическите нагласи, философоски ум, който се стреми постоянно да разшири полето на знанието, всичко знае, може да липсва проницателност за сметка на пространствеността.

☿♑︎ – математически способности, мисленето е ясно и логично, винаги има цел и идея за резултата, дълбочина, но не и широта, черногледство, песимизъм, свръхпрактичен ум, който се превръща в материалистичен, консервативност.

☿♒︎ – дълбок, метафизичен ум, мислител, учен, парадоксално мислене, свободен ум, импровизация, внезапни прозрения, причудлива памет, измисляне в движение, революционни възгледи, внезапно прекъсване на контактите.

☿♓︎ – образно и фантазно мислене, проводник на дълбока информация, душевно общуване, дарба в музиката, художеството, актьорството, секретна информация, склонност към мистерии, мистификации.