Услуги

Кармичен прочит

Дава насоки относно влиянието на планетите в период от една година върху всяка една жиКармата е свързана със Закона за Причината и Следствието. Постъпките от нашите минали, или успоредни животи се запечатват и носят последствия в настоящия ни живот. Кармичният прочит показва кармичните дългове в рождената карта – кои житейски сфери засяга, причините, следствията и начините за тяхното отработване в настощото прераждане.

Цена: 100 лв.


Ивайло Добрев

Т: +359 897 037 337

Е: ivaylodobrev@starsalchemy.com