Услуги

Коучинг сесии

Tеми:

  • Любов към себе си 
  • Себеприемане
  • Баланс на женска и мъжка енергия
  • Самоувереност – външен вид и вътрешна хармония
  • Поставяне на граници във взаимоотношения
  • Даване и получаване (в отношенията ни с деца, родители, партньори, колеги, приятели)
  • Отделяне от чуждо влияние и усещането за срам и чувство за вина
  • Автентична самоличност 

Коучинг сесии за справяне със страхове, травми, работа с подсъзнателни такива и изчистване на поведенчески модели, които блокират любовта като вибрация и поток на енергия.

Цена: 80 лв. на сесия


Румяна Величкова

Т: +359 887 685 122

Е: rumyanavelichkova@starsalchemy.com