Езотерична астрология

Връзката между екзотеричната и езотеричната астрология

Връзката между екзотеричната и езотеричната астрология, е връзката между личността и душата, като осъзнаването на тази връзка спомага процесите на интеграция на силите на душата със силите на личността, за да може индивидът да се почувства цялостен. 

Крайната цел е Душата и нейната цел да вземе превес над личността и да пренапише нейната, де факто своята история, от низходящо движение към възходящо движение по Спирала на Живота. 

Езотеричната Астрология посочва тези инструменти, както и инструментите, които спомагат Пътя на Душата, веднъж осъзнала себе си и своята мисията тук на земята, в това конкретно въплъщение. 

Мисията на „Starsalchemy”, е да създаде, предложи, намери всички онези мостове, които ще свържат работата на личността с работата на душата, за да може да се осъществи преминаване на индивида по „Искрящият Мост“, онази алхимична, звездна смес, която обединява Двете в Едно, и извежда на преден План, Планът на Душата – нейната съгласуваност с Божествената Воля, и План. 

Езотеричната Астрология посочва мястото на Човека в Космичната Картина, както и неговото разгръщане в нея, като Космичен Човек, но това не може да се случи без преди това той да е осъзнал себе си, като Земен Човек, или подробно изследвал своята личност и нейните специфични особености.

Надписът на вратите на храма – „Опознай себе си“, са само един първоначален поздрав. Истинското пътешествие едва започва. Храмът, е Храма на Душата.