Услуги

Прочит на вибрацията на Името

Името на Човек е ключ към неговата персоналност, съдържащ енергийно-вибрационен код. При изричането и активирането му той привлича определен вид сили и структури. Ние сме в състояние да променим този код по свое желание, като изявим предпочитание какво да вложим в него и какви сили да действат и се изявяват в света чрез това утвърждение. Избирайки вибрационна честота на името си ние всъщност избираме коя конкретна реалност да преживяваме. В много духовни пътеки последователите се посвещават с имена, които носят семето на най-големият им потенциал, който те трябва да развият.

Личното име съдържа информация за дарбите и талантите на личността.

Презимето дава информация за енергийното наследство на бащата.

Фамилното – за енергийното наследство на рода.Събрани заедно те формират нашия енергиен подпис.

Цена: 80 лв.


Ивайло Добрев

Т: +359 897 037 337

Е: ivaylodobrev@starsalchemy.com