Услуги

Медицински прочит

Запознава със слабите звена в психо-физичната структура на индивида, спомага за намирането на причините на заболяванията от гледна точка на Божествения Ред. Основната функция на Медицинската Астрологията е – да предупреди за въникването на болест в определени периоди от живота, когато според хороскопа това е най-вероятно, да изясни причините за вече появилата се такава и да посочи причините, както и пътят за най-бързо възстановяване.

Цена: 150 лв.


Ивайло Добрев

Т: +359 897 037 337

Е: ivaylodobrev@starsalchemy.com