Услуги

Езотеричен прочит

Дава информация за Принадлежността на Душата – към кой Космичен Лъч/Лъчи принадлежи, както и нейната роля, и функция според тази Космична принадлежност тук, и сега. Езотеричната Астрология е инструмент, който разширява съзнанието на индивида и спомага той да види себе си, като Космично Същество, както и своята функционална същност в тази си роля.

Цена: 210 лв.


Ивайло Добрев

Т: +359 897 037 337

Е: ivaylodobrev@starsalchemy.com