Астрология

Висшите планети

Сатурн е последният бастион на личността, в която тя е добила максимална плътност и твърдост на ниво Земна Мъдрост, след преминаване на тази гранична линия следващата стъпка е досег с Божествения Разум – Уран – стремежът към Небето, който неминуемо води до следващата стъпка и тя е Нептун – разтваряне в Океана на Божията Любов – Спасението – Освобождение от Илюзията, последвана от Плутон – Изпълнението на Божията Воля.
Знаците, които олицетворяват този постъпателен стремеж към връзка с Душата – Нептун, и Божията Воля – Плутон, са – Козирог – Водолей – Риби.

Козирог има за цел да добие контрол над личността на ниво Земна Мъдрост, Водолей има за цел да събуди по-висок идеал или стремеж – служене на Групата – по-голямото Цяло, превръщайки се в Световен Служител, имащ контрол над личността и земната мъдрост, и вече в контакт с Божествения Разум, който служи на и в Групата, така индивидът добил тези две безценни качества, и познание да се запъти към съзнателната саможертва и разтваряне, освобождение, изразяващо се в безкористно и безлично служене на по-голямото Цяло, от което е част.

Последният подвиг на Риби е свързан с Любов и Саможертва. Любов към Творението и разпознаване, виждане на всяко живо същество, като неизменна част от това Творение, и Саможертвата свързана с отказ от всички щения на личността, приемайки ги, като за целта е изпитала всяко едно от тях. Повдигайки похлупака на Душата в Риби, индивидът се преобразява в Световен Спасител и приема „Христово кръщене“ – свързва се с „Христовия Аз“. Той осъзнава себе си, като безсмъртна Душа и ползва тялото за нуждите и целите на Душата, синхорнизирайки го с по-голяма Душа – тази на Групата, на Планетата, на Космоса, на Галактиката. Риби е знак на Погребалните Процеси – и да това е погребалната процесия на Тялото на човешките желания, които носят страдания и лутане, и триумфа на Тялото на Съзнателното Служене на Плана на Отца и Божията Воля. След Нептун идва Плутон – Божията Воля. Спечелил своята Душа с лични усилия, индивидът, съществото се впуска в изпълнение на Божията Воля, като вече има пряк канал за връзка с тази Воля. Следва я, слуша я, доверява и се и съзидава ведно с Нея. От него струи едновременно мекота и воля.