Философия

Растеж

Притегателната сила е винаги там, където Душата има възможност за най-голям растеж.

Този повик и импулс често противоречи на ума и желанията на личността. Тази повик и импулс ги хвърля в ужас, защото те го виждат като скок в огнената геена.

Ако Свободата обаче не бъде пречистена от тази геена, тя се превръща в повърхностно, неспирно преследване на миражи.

Побързай сам да убиеш и отнемеш тази си Свобода.

Най-важният навик, който трябва да придобиеш, е всеки ден да общуваш с Живия Бог.

Хубаво е, ако чувстваш празнота. Но има различни видове празнота. Празнота породена от и празнота породена за.

Празнотата без въпроси е името на Великата Майка.

Великата Майка има Едно Лице, в което Абба вечно се оглежда.