Астрология

Нептун

Нептун представя Океанът на Божията Любов. Женският принцип. Нептун по своя същност е разтваряне. Той е тъмнина. Океанът е тъмнина. Тъмнината носи страх. Изворите на страха са в нашето подсъзнание. Същността на Океана е Тъмнина. Позицията на Нептун в картата показва един от най-големите ни страхове, който е свързан с разтваряне на индивидуалността, на егото, с обезличаване. Веднъж свързал се с този Океан, ти ставаш Никой. Но това е твърде опасно, понеже ние всички сме лекари, банкери, билкари, ай ти специалисти, всеки е дълбоко затънал в своето нещо, в своята личност, в определението за себе си, в идентификациите, които носи това определение. Нептун е свързан със смъртта на личността, която носи разтварянето в тази Тъма, в този Океан на Божията Любов. Нептун носи смърт и разрушение. Човек може да полудее. Защото в един момент може да не знае кой е. Кой е изчезнал. Въпросът е изчезнал, а с него и отговора, вместо тях има една огромна маса тъмнина, огромна маса страх, идваща от подсъзнанието, която залива човека. Затова Нептун управлява психическите болести. Той е отрицателният, разтварящ, женски принцип на Божественото. Тъмнината. Космичната Тъмнина. Където се намира Нептун в картата, в тази сфера, област, индивидът среща своята тъмнина, там среща най-големите си страхове, понеже там егото му не играе, там егото не може да те спаси от мрака, от океана на страха, от колективните вълни страх извиращи от подсъзнанието. Човек полудява или се просветлява по времето на тази среща. Графичното изображение на Нептун е тризъбец. Този тризъбец е символ на Трите Главни Страхове, които човек среща по време на потапянето в Океана, в Тъмнината. И които по-късно могат да се превърнат в Трите Основни Добродетели: Вяра, Надежда, Любов.