Алхимия на Любовта

Любовта е крехко цвете

Положителният обмен във връзката се състои в това участниците в нея да оставят потока на любовта да тече през тях свободно и непринудено. Вярно е, че потокът има нужда от почистване, и тук е мястото на осъзнатите действия да се включват, заменяйки защитните реакционни форми и контролиращите механизми с чиста действителност.

Любовта е крехко цвете. Можеш да направиш проект от нея, но ако се съсредоточиш в резултата и постижението, можеш да пропуснеш насладата.

Ивайло Добрев