Души близнаци

Души близнаци – или настъпване на Ерата на Водолей

Каквото и да ви разказват, силно вярвам, че това което се случва в момента на Земята, не се е случвало досега под тази форма и няма кой да ни разкаже как ще протече процесът. 

Старият модел на 3Д взимоотношения базирани на привързаности и притежания, доказано не работи. 

Все повече хората срещат Душата си близнак – Път, който води до пълна истинна Любов към себе си, цялото и самия Източник. Път на Единение на привидните полярности.

Душата близнак е нашето собствено огледало. Ние сме една енергийна единица, едно вибрационно ДНК. Споделяме едно съзнание и едно сърце.

Да срещнем Душата си близнак е най-прекрасното и най-страшното изживяване на нашето досегашно съществуване. Следва събуждане на Кундалини енергията и многопластовото пречистване на чакрите и фините ни тела. А когато започне този процес, желанието за бягство се надига, но да бъдем честни – кой може да избяга от себе си? Това е среща – лице в лице с нас самите с тази разлика, че всяка емоция, чувство, травма и блокаж е умножен на н-та степен, във всики времена, пространства, реалности и плътности.

Това е мисия. За един нов вид съществуване и общуване. Чрез обединяване на Сърце и Ум.

Водолеят е символ на обединение по сродство. Володеят предшества 12-ти последен знак Риби, или напълното разтваряне в Бога.

Мисията е Пътя, за достигането на нова планетарна честота, а Любовта е вибрация. 

А Бог е любов.

Румяна Величкова