Души близнаци

Души близнаци – или настъпване на Ерата на Водолей

Каквото и да ви разказват, силно вярвам, че това което се случва в момента на Земята, не се е случвало и няма кой да ни разкаже какво да очакваме. 

Старият модел на връзки доказано не работи. Попадаме в едни и същи кръговрати на отношения, които ни оставят по-отчаяни и невярващи в любовта, повече отвсякога. 

Затова все по-масово хората срещат душата си близнак. Или казано по друг начин, изживяват духовно пробуждане и осъзнаване, изживявайки любов, от която не може да се избяга. Любов към себе си, цялото и самия Източник.

Душата близнак е наше огледало. Ние сме едно цяло. Споделяме едно съзнание и едно сърце. Това е най-силната любов позната досега, защото е безусловна, чиста и искрена, отражение на любовта към Източника.

Да срещнем душата си близнак е най-прекрасното и най-страшното изживяване на нашето досегашно съществуване. А когато започне процеса на пречистване, желанието за бягство се надига, но да бъдем честни – кой може да избяга от себе си? Това е среща – лице в лице с нас самите с тази разлика, че всяка емоция, чувство, травма и блокаж е умножен на н-та степен.

Душите близнаци имат едно душевно ДНК, тоест макар и с различни прераждания и опит с подобен резултат в развитието си. 

Това е мисия. За един нов вид съществуване и общуване. През сърцето. И мисията е Пътя, за достигането на новата вибрация, а любовта е вибрация. 

А Бог е любов.