Алхимия на Любовта

Връзките и Любовта

Връзките са трудни. Любовта е лесна.

Ние много често влизаме във връзки, но не влизаме в Любовта. Защо. Защото сме видели това в семействата си. Моделът е такъв. Той е постоянна битка и борба, надлъгване, компромиси, дето всеки си ги пише в тефтера и по време на битките и войните вади дебелите тефтери, и почва да декламира от тях: колко е дал, колко не е получил, през коя година, през кой месец, и казва: Дотук аз това изчислих, това сметнах, както и да го смятаме, ти си ми длъжник. Във връзките както и да го смяташ на теб са ти длъжници и ти си длъжник някому. В Любовта никой не ходи с тефтера на кръста. Във връзките се оцелява. В Любовта се живее. Във връзката ще те измамят, в любовта, кой ще те измами, никой не може да те измами, защото Ти си обектът на своята любов, който обменя радост и лекота, с другия, който също е обект на своята любов.

В Любовта обектът на любовта не е другия и заради това не съществува оптическа измама и заради това съществува естествена дистанция, която се разстила нежно, но ясно между двамата. Тя поражда естествена близост.

Ивайло Добрев