Светлинни кодове

Тези Символи са думи и изречения от Езикът на Светлината, чрез който тя изразява себе си. Те са отпечатъци на нейните звуци, които не могат да бъдат изразени посредством познатият ни, човешки eзик.
Светлините кодове са енергийни системи и същности. Транслатори, Преобразуватели.
Идват от неподвижната звезда ‘Регул’, или ‘Сърцето на Лъва’, те служат за регулатори на енергията на Христовото Съзнание, която се излъчва през Сириус към Земята. Спомагат отварянето на Сърцето и припомняне на личната ни сила.
Тяхното въздействие е лечебно. Разгледайте галерията и интуитвино изберете символ/символи. Ще разберете, че това са вашите символи/символ, когато вниманието ви бъде задържано по-дълго време върху един или няколко от тях. Свещените думи, които съпътстват симеволите са кодове за активация и работа с конкретния символ.

декември 27, 2020