Кристални купи

Сол 192 Hz

Кристална Купа

Тонът Сол е тонът на Слънцето, Той дава Простор. Чрез настройката на тази купа се работи върху това човек повторно да си спомни, как да изрази своето вътрешно Слънце, или разумният и творчески, съзнателен живот, който Бог е вложил в Него.

Ре 432 Hz

Кристална Купа

432 Hz е вибрация застъпена в принципа на Златно сечение (известно още като златна пропорция, златен коефициент или божествена пропорция) и обединява свойствата на светлината, времето, пространството, материята, гравитацията и магнетизма към биологията, код на ДНК и съзнанието. Естествената настройка на 432 Hz има дълбоки ефекти върху съзнанието на клетъчно ниво в нашето тяло.

Си 432Hz

Кристална Купа

Тонът „Си“ влияе благоприятно върху храносмилателната и имунната система.

Микс Кристални Купи

Кристални Купи

Чистият тон на кристалните купи произвежда вибрационно поле на звука, което резонира с чакрата в светлинното тяло и съответното й физическо пространство. Чистият кварц съдържа пълния спектър на светлината, която е свързана със седемте енергийни центрове (чакри), като се привежда чистата светлина чрез звука като специфичен цвят обратно в човешката аура и по този начин се лекува слушателя.

декември 23, 2021