Звездобройци

Занимаваме се с Астрология, като интересите ни са насочени по-специално към нейната психологическа и холистична част, както и към Mедицинската, Kармичната, и Eзотерична такава. 

Астрологията е Език. Добрият превод от езика на Звездите(макрокосмоса), на човешки език(микрокосмоса), спомага за осъзнаването чрез конкретни напътствия, както и дава конкретни указания за Божията Воля, чиито изрази сме, и чиито принципи сме призовани да въплътим чрез преживяване на ситуации, в които да упражним нашата Лична Воля.

август 4, 2020